Hordaland Bygg Og Montasje As
Juridisk navn:  Hordaland Bygg Og Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørheimsvegen 2 Sørheimsvegen 2 Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 918493859
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.18%
Resultat  
  
591.67%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.801.000 1.294.000 725.000
Resultat: 236.000 -48.000 -206.000
Egenkapital: -110.000 -110.000 -62.000
Regnskap for  Hordaland Bygg Og Montasje As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.801.000 1.294.000 725.000
Driftskostnader -1.543.000 -1.335.000 -931.000
Driftsresultat 257.000 -41.000 -206.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -7.000 -1.000
Finans -22.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt 236.000 -48.000 -206.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 246.000 -48.000 -206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 17.000 16.000
Sum omløpsmidler 363.000 2.000 113.000
Sum eiendeler 380.000 19.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -255.000 -206.000
Sum egenkapital -110.000 -110.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld -27.000 63.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 66.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 18.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.800.000 1.294.000 725.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.801.000 1.294.000 725.000
Varekostnad -686.000 -386.000 -218.000
Lønninger -442.000 -530.000 -297.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -415.000 -419.000 -416.000
Driftskostnader -1.543.000 -1.335.000 -931.000
Driftsresultat 257.000 -41.000 -206.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -7.000 -1.000
Finans -22.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 246.000 -48.000 -206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 17.000 16.000
Sum varige driftsmidler 17.000 17.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 17.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 245.000 118.000 33.000
Andre fordringer 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 118.000 0 79.000
Sum omløpsmidler 363.000 2.000 113.000
Sum eiendeler 380.000 19.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -255.000 -206.000
Sum egenkapital -110.000 -110.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -27.000 63.000 63.000
Leverandørgjeld 75.000 27.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 259.000 6.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -44.000 33.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 66.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 18.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 -64.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0 0.9
Soliditet -71.9 -578.9 -48.1
Resultatgrad 14.3 -3.2 -28.4
Rentedekningsgrad 11.7 -5.9
Gjeldsgrad -2.4 -1.2 -3.1
Total kapitalrentabilitet 1 -215.8 -159.7
Signatur
28.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex