Hordaland Bioenergi As
Juridisk navn:  Hordaland Bioenergi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56511100
Postboks 101 Brynalii 66 Fax:
5701 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 997090918
Aksjekapital: 3.075.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/24/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.13%
Resultat  
  
-228.22%
Egenkapital  
  
9.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.452.000 2.995.000 2.514.000 2.026.000 1.803.000
Resultat: -535.000 -163.000 -111.000 168.000 14.000
Egenkapital: 27.150.000 24.685.000 20.848.000 15.958.000 11.791.000
Regnskap for  Hordaland Bioenergi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.452.000 2.995.000 2.514.000 2.026.000 1.803.000
Driftskostnader -2.828.000 -3.087.000 -2.621.000 -1.867.000 -1.802.000
Driftsresultat -375.000 -93.000 -106.000 158.000 2.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 17.000 21.000
Finanskostnader -166.000 -75.000 -10.000 -7.000 -9.000
Finans -160.000 -70.000 -4.000 10.000 12.000
Resultat før skatt -535.000 -163.000 -111.000 168.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -535.000 -163.000 -111.000 168.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.272.000 20.089.000 11.205.000 8.967.000 5.009.000
Sum omløpsmidler 10.056.000 7.124.000 11.140.000 7.523.000 7.557.000
Sum eiendeler 30.328.000 27.213.000 22.345.000 16.490.000 12.566.000
Sum opptjent egenkapital -627.000 -92.000 71.000 181.000 14.000
Sum egenkapital 27.150.000 24.685.000 20.848.000 15.958.000 11.791.000
Sum langsiktig gjeld 2.216.000 1.795.000 415.000 84.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 732.000 1.082.000 448.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 30.328.000 27.212.000 22.345.000 16.490.000 12.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.452.000 2.995.000 2.467.000 2.026.000 1.803.000
Andre inntekter 0 47.000 0 0
Driftsinntekter 2.452.000 2.995.000 2.514.000 2.026.000 1.803.000
Varekostnad -41.000 -358.000 -119.000 -133.000 -257.000
Lønninger -2.167.000 -1.892.000 -1.865.000 -1.306.000 -1.061.000
Avskrivning -73.000 -116.000 -114.000 -82.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -547.000 -721.000 -523.000 -346.000 -396.000
Driftskostnader -2.828.000 -3.087.000 -2.621.000 -1.867.000 -1.802.000
Driftsresultat -375.000 -93.000 -106.000 158.000 2.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 17.000 21.000
Finanskostnader -166.000 -75.000 -10.000 -7.000 -9.000
Finans -160.000 -70.000 -4.000 10.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -535.000 -163.000 -111.000 168.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 236.000 309.000 425.000 187.000 229.000
Sum varige driftsmidler 236.000 309.000 425.000 187.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.036.000 19.780.000 10.780.000 8.780.000 4.780.000
Sum anleggsmidler 20.272.000 20.089.000 11.205.000 8.967.000 5.009.000
Varebeholdning 20.000 39.000 297.000 330.000 59.000
Kundefordringer 49.000 1.660.000 4.932.000 1.738.000 1.922.000
Andre fordringer 62.000 70.000 82.000 116.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 148.000 227.000 1.042.000 4.504.000
Sum omløpsmidler 10.056.000 7.124.000 11.140.000 7.523.000 7.557.000
Sum eiendeler 30.328.000 27.213.000 22.345.000 16.490.000 12.566.000
Sum opptjent egenkapital -627.000 -92.000 71.000 181.000 14.000
Sum egenkapital 27.150.000 24.685.000 20.848.000 15.958.000 11.791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 92.000 0 0 175.000
Sum langsiktig gjeld 2.216.000 1.795.000 415.000 84.000 125.000
Leverandørgjeld 94.000 140.000 191.000 228.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 601.000 268.000 689.000 104.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 232.000 202.000 116.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 732.000 1.082.000 448.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 30.328.000 27.212.000 22.345.000 16.490.000 12.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.094.000 6.392.000 10.058.000 7.075.000 6.906.000
Likviditetsgrad 1 10.5 9.7 1 16.8 11.6
Likviditetsgrad 2 10.4 9.7 1 16.1 11.5
Soliditet 89.5 90.7 93.3 96.8 93.8
Resultatgrad -15.3 -3.1 -4.2 7.8 0.1
Rentedekningsgrad -2.3 -1.2 -10.6 22.6 0.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 -0.3 -0.4 1.1 0.2
Signatur
04.06.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.06.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex