Homa Invest As
Juridisk navn:  Homa Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33051992
Fagerstrandveien 41 Fagerstrandveien 41 Fax:
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 964079242
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Prokuria As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-107.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 1.180.000 133.000
Resultat: -373.000 0 0 1.105.000 25.000
Egenkapital: -503.000 -242.000 -242.000 -248.000 164.000
Regnskap for  Homa Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 1.180.000 133.000
Driftskostnader -16.000 -21.000 0 -75.000 -108.000
Driftsresultat -16.000 -21.000 0 1.104.000 25.000
Finansinntekter 0 21.000 0 0 0
Finanskostnader -357.000 0 0 0 0
Finans -357.000 21.000 0 0 0
Resultat før skatt -373.000 0 0 1.105.000 25.000
Skattekostnad 112.000 0 7.000 -251.000 -6.000
Årsresultat -262.000 0 7.000 854.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 656.000 656.000 0 0 144.000
Sum omløpsmidler 4.408.000 3.768.000 2.000 3.000 66.000
Sum eiendeler 5.064.000 4.424.000 2.000 3.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -603.000 -342.000 -342.000 -348.000 64.000
Sum egenkapital -503.000 -242.000 -242.000 -248.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 126.000 156.000 201.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.523.000 4.539.000 88.000 50.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 5.064.000 4.423.000 2.000 3.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 70.000 133.000
Andre inntekter 0 0 0 1.109.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 1.180.000 133.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -21.000 0 -72.000 -102.000
Driftskostnader -16.000 -21.000 0 -75.000 -108.000
Driftsresultat -16.000 -21.000 0 1.104.000 25.000
Finansinntekter 0 21.000 0 0 0
Finanskostnader -357.000 0 0 0 0
Finans -357.000 21.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.266.000 -40.000
Årsresultat -262.000 0 7.000 854.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 144.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 656.000 656.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 656.000 656.000 0 0 144.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 2.099.000 3.745.000 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.310.000 23.000 2.000 3.000 46.000
Sum omløpsmidler 4.408.000 3.768.000 2.000 3.000 66.000
Sum eiendeler 5.064.000 4.424.000 2.000 3.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -603.000 -342.000 -342.000 -348.000 64.000
Sum egenkapital -503.000 -242.000 -242.000 -248.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 126.000 156.000 201.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 147.000 147.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 126.000 156.000 201.000 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 29.000 38.000 49.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.266.000 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 5.366.000 4.363.000 50.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.523.000 4.539.000 88.000 50.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 5.064.000 4.423.000 2.000 3.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.115.000 -771.000 -86.000 -47.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0 0.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0 0.1 1.4
Soliditet -9.9 -5.5 -8266.7 78.1
Resultatgrad 93.6 18.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -11.1 -19.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 0 0 3 11.9
Signatur
26.08.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex