Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holmgren AS
Juridisk navn:  Holmgren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63909104
Vestsidavegen 804 Vestsidavegen 804 Fax: 63909495
2162 Brårud 2162 Brårud
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 841669452
Aksjekapital: 1.950.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/20/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Fenstad Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.5%
Resultat  
  
-0.78%
Egenkapital  
  
1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.122.000 42.263.000 28.062.000 19.610.000 18.715.000
Resultat: 5.343.000 5.385.000 1.905.000 1.220.000 1.890.000
Egenkapital: 12.194.000 12.065.000 7.867.000 6.377.000 5.438.000
Regnskap for  Holmgren AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.122.000 42.263.000 28.062.000 19.610.000 18.715.000
Driftskostnader -41.745.000 -36.617.000 -25.947.000 -18.198.000 -16.720.000
Driftsresultat 5.377.000 5.646.000 2.114.000 1.412.000 1.994.000
Finansinntekter 122.000 83.000 60.000 57.000 51.000
Finanskostnader -155.000 -344.000 -269.000 -250.000 -155.000
Finans -33.000 -261.000 -209.000 -193.000 -104.000
Resultat før skatt 5.343.000 5.385.000 1.905.000 1.220.000 1.890.000
Skattekostnad -1.189.000 -1.187.000 -415.000 -281.000 -476.000
Årsresultat 4.154.000 4.198.000 1.490.000 938.000 1.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.571.000 14.573.000 12.866.000 10.560.000 8.434.000
Sum omløpsmidler 12.455.000 10.843.000 7.843.000 6.500.000 5.723.000
Sum eiendeler 27.026.000 25.416.000 20.709.000 17.060.000 14.157.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 10.115.000 5.917.000 4.427.000 3.488.000
Sum egenkapital 12.194.000 12.065.000 7.867.000 6.377.000 5.438.000
Sum langsiktig gjeld 8.256.000 7.973.000 8.819.000 7.918.000 5.795.000
Sum kortsiktig gjeld 6.576.000 5.380.000 4.022.000 2.764.000 2.923.000
Sum gjeld og egenkapital 27.026.000 25.418.000 20.708.000 17.059.000 14.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.217.000 39.215.000 27.683.000 19.310.000 17.167.000
Andre inntekter 4.905.000 3.049.000 379.000 300.000 1.548.000
Driftsinntekter 47.122.000 42.263.000 28.062.000 19.610.000 18.715.000
Varekostnad -20.314.000 -17.066.000 -8.248.000 -4.375.000 -4.338.000
Lønninger -6.294.000 -5.878.000 -5.224.000 -4.181.000 -3.098.000
Avskrivning -3.045.000 -2.987.000 -2.121.000 -2.342.000 -2.912.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.092.000 -10.686.000 -10.354.000 -7.300.000 -6.372.000
Driftskostnader -41.745.000 -36.617.000 -25.947.000 -18.198.000 -16.720.000
Driftsresultat 5.377.000 5.646.000 2.114.000 1.412.000 1.994.000
Finansinntekter 122.000 83.000 60.000 57.000 51.000
Finanskostnader -155.000 -344.000 -269.000 -250.000 -155.000
Finans -33.000 -261.000 -209.000 -193.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.154.000 4.198.000 1.490.000 938.000 1.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.021.000 1.062.000 1.103.000 1.144.000 1.215.000
Maskiner anlegg 0 0 3.000 594.000
Driftsløsøre 12.125.000 11.811.000 11.103.000 8.580.000 5.506.000
Sum varige driftsmidler 13.146.000 12.873.000 12.206.000 9.727.000 7.314.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.426.000 1.700.000 660.000 833.000 1.120.000
Sum anleggsmidler 14.571.000 14.573.000 12.866.000 10.560.000 8.434.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.714.000 5.139.000 5.677.000 2.669.000 2.421.000
Andre fordringer 664.000 677.000 660.000 764.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.077.000 5.027.000 1.506.000 3.067.000 3.056.000
Sum omløpsmidler 12.455.000 10.843.000 7.843.000 6.500.000 5.723.000
Sum eiendeler 27.026.000 25.416.000 20.709.000 17.060.000 14.157.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 10.115.000 5.917.000 4.427.000 3.488.000
Sum egenkapital 12.194.000 12.065.000 7.867.000 6.377.000 5.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.627.000 969.000 545.000 471.000 586.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.256.000 7.973.000 8.819.000 7.918.000 5.795.000
Leverandørgjeld 1.685.000 2.097.000 2.121.000 900.000 1.559.000
Betalbar skatt 531.000 764.000 341.000 396.000 531.000
Skyldig offentlige avgifter 445.000 1.590.000 929.000 854.000 442.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.915.000 929.000 631.000 614.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 6.576.000 5.380.000 4.022.000 2.764.000 2.923.000
Sum gjeld og egenkapital 27.026.000 25.418.000 20.708.000 17.059.000 14.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.879.000 5.463.000 3.821.000 3.736.000 2.800.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 2 2.4 2
Likviditetsgrad 2 1.9 2 2 2.4 2
Soliditet 45.1 47.5 3 37.4 38.4
Resultatgrad 11.4 13.4 7.5 7.2 10.7
Rentedekningsgrad 34.7 16.4 7.9 5.6 12.9
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.6 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 20.3 22.5 10.5 8.6 14.4
Signatur
24.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2010
Prokura hver for seg:
Terje Halvard Holmgren
Rolf Oluf Holmgren
Bjørn Gunnar Holmgren
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex