Holding Ka As
Juridisk navn:  Holding Ka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fantoftvegen 14P Fantoftvegen 14P Fax:
5072 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916719434
Aksjekapital: 108.090 NOK
Etableringsdato: 12/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-179.37%
Egenkapital  
  
-28.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -3.431.000 4.323.000 -12.194.000 -82.000
Egenkapital: 8.724.000 12.154.000 -12.244.000 20.045.000
Regnskap for  Holding Ka As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -20.000 -15.000 -82.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 -15.000 -82.000
Finansinntekter -3.421.000 4.343.000 -12.179.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -3.421.000 4.343.000 -12.179.000 0
Resultat før skatt -3.431.000 4.323.000 -12.194.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 -20.000 20.000
Årsresultat -3.431.000 4.323.000 -12.214.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.743.000 12.164.000 7.821.000 20.020.000
Sum omløpsmidler 0 10.000 11.000 26.000
Sum eiendeler 8.743.000 12.174.000 7.832.000 20.046.000
Sum opptjent egenkapital -11.384.000 -7.954.000 -12.276.000 -63.000
Sum egenkapital 8.724.000 12.154.000 -12.244.000 20.045.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.076.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.744.000 12.174.000 7.832.000 20.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -20.000 -15.000 -82.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -15.000 -82.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 -15.000 -82.000
Finansinntekter -3.421.000 4.343.000 -12.179.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -3.421.000 4.343.000 -12.179.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.431.000 4.323.000 -12.214.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.743.000 12.164.000 7.821.000 20.000.000
Sum anleggsmidler 8.743.000 12.164.000 7.821.000 20.020.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 10.000 11.000 26.000
Sum omløpsmidler 0 10.000 11.000 26.000
Sum eiendeler 8.743.000 12.174.000 7.832.000 20.046.000
Sum opptjent egenkapital -11.384.000 -7.954.000 -12.276.000 -63.000
Sum egenkapital 8.724.000 12.154.000 -12.244.000 20.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.076.000 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.076.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.744.000 12.174.000 7.832.000 20.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -10.000 -20.065.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0 0.5 0 0
Soliditet 99.8 99.8 -156.3 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 -1.6 0
Total kapitalrentabilitet -39.2 35.5 -155.7 -0.4
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex