Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holandsfjordfondet
Juridisk navn:  Holandsfjordfondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48150452
Holandsfjord Holandsfjord Fax: 75751900
8178 Halsa 8178 Halsa
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 985669201
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2003
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.22%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2016 2015 2012
Omsetning: 266.000 293.000 216.000 218.000 240.000
Resultat: 0 47.000 -63.000 102.000 0
Egenkapital: 1.074.000 1.074.000 912.000 950.000 1.140.000
Regnskap for  Holandsfjordfondet
Resultat 2020 2019 2016 2015 2012
Driftsinntekter 266.000 293.000 216.000 218.000 240.000
Driftskostnader -266.000 -245.000 -279.000 -116.000 -240.000
Driftsresultat 47.000 -63.000 102.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 47.000 -63.000 102.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 881.000 938.000 668.000 668.000 668.000
Sum omløpsmidler 194.000 136.000 244.000 282.000 540.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.074.000 912.000 950.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000 0 1.140.000
Sum egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000 950.000 1.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.074.000 912.000 950.000 1.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 47.000 215.000 215.000 215.000
Andre inntekter 244.000 246.000 1.000 3.000 26.000
Driftsinntekter 266.000 293.000 216.000 218.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -57.000 -41.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -204.000 -279.000 -116.000 -240.000
Driftskostnader -266.000 -245.000 -279.000 -116.000 -240.000
Driftsresultat 47.000 -63.000 102.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 842.000 881.000 668.000 668.000 668.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 57.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 881.000 938.000 668.000 668.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 881.000 938.000 668.000 668.000 668.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 134.000 243.000 282.000 540.000
Sum omløpsmidler 194.000 136.000 244.000 282.000 540.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.074.000 912.000 950.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000 0 1.140.000
Sum egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000 950.000 1.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 221.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.074.000 912.000 950.000 1.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 136.000 244.000 282.000 319.000
Likviditetsgrad 1 194.0 2.4
Likviditetsgrad 2 194.0 0 0 0.0 2.5
Soliditet 99.9 1 1 100.0 83.8
Resultatgrad 1 -29.2 46.8 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.4 -6.9 10.7 0.0
Signatur
24.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex