Hoem Eiendom As
Juridisk navn:  Hoem Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71589950
Skolegata 6 Skolegata 6 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 893187812
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.99%
Resultat  
  
5.23%
Egenkapital  
  
1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 800.000 762.000 735.000 710.000 642.000
Resultat: 584.000 555.000 455.000 402.000 159.000
Egenkapital: 2.167.000 2.132.000 1.904.000 192.000 -109.000
Regnskap for  Hoem Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 800.000 762.000 735.000 710.000 642.000
Driftskostnader -116.000 -117.000 -158.000 -157.000 -318.000
Driftsresultat 684.000 645.000 577.000 554.000 324.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -99.000 -91.000 -128.000 -152.000 -166.000
Finans -99.000 -91.000 -122.000 -151.000 -165.000
Resultat før skatt 584.000 555.000 455.000 402.000 159.000
Skattekostnad -129.000 -128.000 -110.000 -101.000 -83.000
Årsresultat 456.000 427.000 346.000 301.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.109.000 4.110.000 4.112.000 4.117.000 4.181.000
Sum omløpsmidler 1.454.000 1.422.000 1.557.000 1.435.000 1.869.000
Sum eiendeler 5.563.000 5.532.000 5.669.000 5.552.000 6.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 1.132.000 904.000 -808.000 -1.109.000
Sum egenkapital 2.167.000 2.132.000 1.904.000 192.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 2.750.000 3.000.000 3.250.000 5.196.000 5.571.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 400.000 515.000 164.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 5.564.000 5.532.000 5.669.000 5.552.000 6.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 -3.000 4.000 46.000 0
Andre inntekter 800.000 765.000 731.000 664.000 642.000
Driftsinntekter 800.000 762.000 735.000 710.000 642.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -117.000 -158.000 -155.000 -318.000
Driftskostnader -116.000 -117.000 -158.000 -157.000 -318.000
Driftsresultat 684.000 645.000 577.000 554.000 324.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -99.000 -91.000 -128.000 -152.000 -166.000
Finans -99.000 -91.000 -122.000 -151.000 -165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 1.283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 427.000 346.000 301.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 8.000 14.000 78.000
Fast eiendom 4.104.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.104.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.109.000 4.110.000 4.112.000 4.117.000 4.181.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 5.000 3.000 34.000 17.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 271.000 63.000 124.000 138.000
Sum omløpsmidler 1.454.000 1.422.000 1.557.000 1.435.000 1.869.000
Sum eiendeler 5.563.000 5.532.000 5.669.000 5.552.000 6.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 1.132.000 904.000 -808.000 -1.109.000
Sum egenkapital 2.167.000 2.132.000 1.904.000 192.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 544.000 260.000 434.000 13.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 2.750.000 3.000.000 3.250.000 5.196.000 5.571.000
Leverandørgjeld 0 6.000 8.000 15.000 12.000
Betalbar skatt 9.000 66.000 0 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 68.000 73.000 99.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 400.000 515.000 164.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 5.564.000 5.532.000 5.669.000 5.552.000 6.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 807.000 1.022.000 1.042.000 1.271.000 1.281.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.6 3 8.8 3.2
Likviditetsgrad 2 2.2 3.6 3 8.8 3.2
Soliditet 38.9 38.5 33.6 3.5 -1.8
Resultatgrad 85.5 84.6 78.5 7 50.5
Rentedekningsgrad 6.9 7.1 4.5 3.6 2.0
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2 27.9 -56.5
Total kapitalrentabilitet 12.3 11.7 10.3 1 5.4
Signatur
05.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex