Hoem Blikk As
Juridisk navn:  Hoem Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53478160
c/o Steinar Hoem Raudsteinsvegen 191 Raudsteinsvegen 191 Fax:
5460 Husnes 5460 Husnes
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 998572126
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Halsnøy Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-450%
Egenkapital  
  
-2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.274.000 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Egenkapital: -379.000 -368.000 -366.000 -366.000 -365.000
Regnskap for  Hoem Blikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.274.000 0 0 0 0
Driftskostnader -1.283.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 216.000 0 0 0 6.000
Sum eiendeler 216.000 0 0 0 6.000
Sum opptjent egenkapital -429.000 -418.000 -416.000 -416.000 -415.000
Sum egenkapital -379.000 -368.000 -366.000 -366.000 -365.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 369.000 367.000 353.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.274.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.274.000 0 0 0 0
Varekostnad -186.000 0 0 0 0
Lønninger -978.000 0 0 0 1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -2.000 0 -2.000 -11.000
Driftskostnader -1.283.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -2.000 0 -2.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 216.000 0 0 0 6.000
Sum eiendeler 216.000 0 0 0 6.000
Sum opptjent egenkapital -429.000 -418.000 -416.000 -416.000 -415.000
Sum egenkapital -379.000 -368.000 -366.000 -366.000 -365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 14.000
Leverandørgjeld 21.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 467.000 367.000 365.000 351.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 369.000 367.000 353.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -379.000 -369.000 -367.000 -353.000 -351.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0 0 0.1
Soliditet -175.5 -6083.3
Resultatgrad -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.0
Total kapitalrentabilitet -4.6 0 -166.7
Signatur
03.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex