Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hm Datatjenester AS
Juridisk navn:  Hm Datatjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66913760
Bolignummer H0 203 - 2.3 Tomasjordnes 33 Bolignummer H0 203 - 2.3 Tomasjordnes 33 Fax: 90423141
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 946429546
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inger Tuv A.s.
Utvikling:
Omsetning  
  
10.37%
Resultat  
  
-15.03%
Egenkapital  
  
-0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.607.000 2.362.000 2.173.000 2.043.000 1.663.000
Resultat: 164.000 193.000 -130.000 139.000 -199.000
Egenkapital: 100.000 101.000 8.000 138.000 -1.000
Regnskap for  Hm Datatjenester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.607.000 2.362.000 2.173.000 2.043.000 1.663.000
Driftskostnader -2.459.000 -2.173.000 -2.289.000 -1.927.000 -1.843.000
Driftsresultat 149.000 189.000 -117.000 116.000 -180.000
Finansinntekter 36.000 4.000 0 21.000 0
Finanskostnader -21.000 0 -13.000 2.000 -19.000
Finans 15.000 4.000 -13.000 23.000 -19.000
Resultat før skatt 164.000 193.000 -130.000 139.000 -199.000
Skattekostnad -34.000 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 193.000 -130.000 139.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 39.000 43.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 736.000 531.000 597.000 479.000 378.000
Sum eiendeler 771.000 570.000 640.000 503.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -92.000 38.000 -101.000
Sum egenkapital 100.000 101.000 8.000 138.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 669.000 470.000 633.000 365.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 571.000 641.000 503.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.607.000 2.362.000 2.173.000 2.043.000 1.663.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.607.000 2.362.000 2.173.000 2.043.000 1.663.000
Varekostnad -417.000 -400.000 -506.000 -492.000 -468.000
Lønninger -1.891.000 -1.639.000 -1.655.000 -1.292.000 -1.248.000
Avskrivning -4.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -130.000 -128.000 -143.000 -127.000
Driftskostnader -2.459.000 -2.173.000 -2.289.000 -1.927.000 -1.843.000
Driftsresultat 149.000 189.000 -117.000 116.000 -180.000
Finansinntekter 36.000 4.000 0 21.000 0
Finanskostnader -21.000 0 -13.000 2.000 -19.000
Finans 15.000 4.000 -13.000 23.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -130.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 130.000 193.000 -130.000 139.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 39.000 43.000 24.000 24.000
Sum varige driftsmidler 35.000 39.000 43.000 24.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 39.000 43.000 24.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 412.000 271.000 386.000 225.000 198.000
Andre fordringer 41.000 83.000 114.000 56.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 178.000 97.000 198.000 155.000
Sum omløpsmidler 736.000 531.000 597.000 479.000 378.000
Sum eiendeler 771.000 570.000 640.000 503.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -92.000 38.000 -101.000
Sum egenkapital 100.000 101.000 8.000 138.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 143.000 340.000 65.000 8.000
Betalbar skatt 32.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 13.000 110.000 123.000 105.000
Utbytte -130.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 214.000 183.000 177.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 470.000 633.000 365.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 571.000 641.000 503.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 61.000 -36.000 114.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9 1.3 0.9
Soliditet 13.0 17.7 1.2 27.4 -0.2
Resultatgrad 5.7 8 -5.4 5.7 -10.8
Rentedekningsgrad 7.1 -9.5
Gjeldsgrad 6.7 4.7 79.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 24.0 33.8 -18.3 27.2 -44.8
Signatur
04.07.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN OG ET STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex