Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Juridisk navn:  Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226500
Lovisenberggata 15A Lovisenberggata 15A Fax: 32226501
0456 Oslo 456 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998725186
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.25%
Resultat  
  
-53.94%
Egenkapital  
  
6.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.770.000 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000
Resultat: 345.000 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000
Egenkapital: 5.469.000 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000
Regnskap for  Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.770.000 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000
Driftskostnader -24.430.000 -21.130.000 -19.429.000 -17.242.000 -15.681.000
Driftsresultat 339.000 742.000 1.194.000 1.290.000 114.000
Finansinntekter 5.000 7.000 12.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 7.000 12.000 10.000 8.000
Resultat før skatt 345.000 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 345.000 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 546.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.547.000 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000
Sum eiendeler 12.093.000 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000
Sum opptjent egenkapital 5.439.000 5.094.000 4.345.000 3.140.000 1.840.000
Sum egenkapital 5.469.000 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.624.000 8.059.000 9.810.000 8.634.000 9.078.000
Sum gjeld og egenkapital 12.093.000 13.183.000 14.185.000 11.804.000 10.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.040.000 5.496.000 5.749.000 5.510.000 0
Andre inntekter 17.730.000 16.376.000 14.874.000 13.022.000 15.795.000
Driftsinntekter 24.770.000 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.511.000 -13.176.000 -12.014.000 -10.432.000 -9.122.000
Avskrivning -19.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.900.000 -7.954.000 -7.415.000 -6.810.000 -6.559.000
Driftskostnader -24.430.000 -21.130.000 -19.429.000 -17.242.000 -15.681.000
Driftsresultat 339.000 742.000 1.194.000 1.290.000 114.000
Finansinntekter 5.000 7.000 12.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 7.000 12.000 10.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 345.000 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 546.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 546.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 546.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.233.000 718.000 448.000 2.741.000 251.000
Andre fordringer 803.000 828.000 858.000 840.000 886.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.510.000 11.637.000 12.880.000 8.222.000 9.811.000
Sum omløpsmidler 11.547.000 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000
Sum eiendeler 12.093.000 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000
Sum opptjent egenkapital 5.439.000 5.094.000 4.345.000 3.140.000 1.840.000
Sum egenkapital 5.469.000 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 867.000 1.612.000 2.689.000 2.025.000 518.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 867.000 2.154.000 1.318.000 673.000 1.013.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.217.000 1.083.000 949.000 868.000 751.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.672.000 3.210.000 4.854.000 5.068.000 6.796.000
Sum kortsiktig gjeld 6.624.000 8.059.000 9.810.000 8.634.000 9.078.000
Sum gjeld og egenkapital 12.093.000 13.183.000 14.185.000 11.804.000 10.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.923.000 5.124.000 4.375.000 3.169.000 1.870.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3
Soliditet 45.2 38.9 30.8 26.9 17.1
Resultatgrad 1.4 3.4 5.8 7 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.6 2.2 2.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 2.8 5.7 8.5 1 1.1
Signatur
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex