Hjerte Til Hjerte
Juridisk navn:  Hjerte Til Hjerte
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37270094
Lofthus Lofthus Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 974341557
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.45%
Resultat  
  
-360.61%
Egenkapital  
  
-54.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 221.000 271.000 270.000 237.000 295.000
Resultat: -86.000 33.000 23.000 -15.000 53.000
Egenkapital: 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Regnskap for  Hjerte Til Hjerte
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 221.000 271.000 270.000 237.000 295.000
Driftskostnader -307.000 -238.000 -247.000 -252.000 -242.000
Driftsresultat -86.000 33.000 23.000 -15.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -86.000 33.000 23.000 -15.000 53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 33.000 23.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum eiendeler 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 221.000 271.000 270.000 237.000 295.000
Driftsinntekter 221.000 271.000 270.000 237.000 295.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -238.000 -247.000 -252.000 -242.000
Driftskostnader -307.000 -238.000 -247.000 -252.000 -242.000
Driftsresultat -86.000 33.000 23.000 -15.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 33.000 23.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum omløpsmidler 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum eiendeler 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 158.000 124.000 102.000 117.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad -38.9 12.2 8.5 -6.3 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -119.4 20.9 18.5 -14.7 45.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex