Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hitra Bygg & Betong AS
Juridisk navn:  Hitra Bygg & Betong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72443100
Hestvikveien 215 Hestvikveien 215 Fax: 72443253
7247 Hestvika 7247 Hestvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Hitra 
Org.nr: 862034872
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Eva Huse Regnskap Og Revisjon
Regnskapsfører: Kl Regnskap Hitra AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.83%
Resultat  
  
-140.15%
Egenkapital  
  
-6.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.900.000 62.037.000 40.820.000 76.166.000 59.620.000
Resultat: -954.000 2.376.000 1.147.000 8.020.000 4.388.000
Egenkapital: 10.223.000 10.983.000 9.121.000 8.252.000 7.155.000
Regnskap for  Hitra Bygg & Betong AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.900.000 62.037.000 40.820.000 76.166.000 59.620.000
Driftskostnader -61.702.000 -59.657.000 -39.691.000 -68.282.000 -55.323.000
Driftsresultat -802.000 2.380.000 1.129.000 7.884.000 4.299.000
Finansinntekter 48.000 99.000 99.000 154.000 139.000
Finanskostnader -201.000 -105.000 -81.000 -18.000 -50.000
Finans -153.000 -6.000 18.000 136.000 89.000
Resultat før skatt -954.000 2.376.000 1.147.000 8.020.000 4.388.000
Skattekostnad 195.000 -513.000 -279.000 -1.922.000 -1.101.000
Årsresultat -760.000 1.862.000 868.000 6.098.000 3.287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.389.000 3.168.000 3.702.000 5.098.000 6.411.000
Sum omløpsmidler 13.454.000 17.260.000 12.187.000 18.965.000 15.316.000
Sum eiendeler 16.843.000 20.428.000 15.889.000 24.063.000 21.727.000
Sum opptjent egenkapital 9.998.000 10.758.000 8.896.000 8.027.000 6.930.000
Sum egenkapital 10.223.000 10.983.000 9.121.000 8.252.000 7.155.000
Sum langsiktig gjeld 0 160.000 308.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 6.620.000 9.445.000 6.608.000 15.503.000 14.121.000
Sum gjeld og egenkapital 16.843.000 20.428.000 15.889.000 24.063.000 21.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.207.000 62.037.000 40.820.000 75.712.000 59.466.000
Andre inntekter 1.693.000 0 0 454.000 154.000
Driftsinntekter 60.900.000 62.037.000 40.820.000 76.166.000 59.620.000
Varekostnad -34.361.000 -33.260.000 -15.544.000 -43.860.000 -32.386.000
Lønninger -11.837.000 -12.203.000 -11.997.000 -12.839.000 -9.911.000
Avskrivning -822.000 -1.422.000 -1.704.000 -1.721.000 -1.733.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.682.000 -12.899.000 -10.446.000 -9.862.000 -11.293.000
Driftskostnader -61.702.000 -59.657.000 -39.691.000 -68.282.000 -55.323.000
Driftsresultat -802.000 2.380.000 1.129.000 7.884.000 4.299.000
Finansinntekter 48.000 99.000 99.000 154.000 139.000
Finanskostnader -201.000 -105.000 -81.000 -18.000 -50.000
Finans -153.000 -6.000 18.000 136.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.000.000 -7.000.000
Årsresultat -760.000 1.862.000 868.000 6.098.000 3.287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 667.000 388.000 286.000 234.000 343.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 908.000 732.000 1.341.000 2.175.000 2.216.000
Driftsløsøre 691.000 998.000 1.053.000 1.830.000 2.805.000
Sum varige driftsmidler 1.599.000 1.730.000 2.394.000 4.005.000 5.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.123.000 1.049.000 1.022.000 859.000 1.048.000
Sum anleggsmidler 3.389.000 3.168.000 3.702.000 5.098.000 6.411.000
Varebeholdning 1.478.000 1.144.000 289.000 233.000 201.000
Kundefordringer 5.620.000 12.506.000 5.919.000 11.130.000 6.679.000
Andre fordringer 460.000 410.000 452.000 371.000 307.000
Sum investeringer 261.000 268.000 228.000 241.000 193.000
Kasse, bank 5.635.000 2.932.000 5.300.000 6.991.000 7.936.000
Sum omløpsmidler 13.454.000 17.260.000 12.187.000 18.965.000 15.316.000
Sum eiendeler 16.843.000 20.428.000 15.889.000 24.063.000 21.727.000
Sum opptjent egenkapital 9.998.000 10.758.000 8.896.000 8.027.000 6.930.000
Sum egenkapital 10.223.000 10.983.000 9.121.000 8.252.000 7.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 160.000 308.000 451.000
Leverandørgjeld 2.796.000 4.593.000 1.454.000 5.841.000 2.474.000
Betalbar skatt 84.000 616.000 331.000 1.813.000 1.285.000
Skyldig offentlige avgifter 1.024.000 1.452.000 1.452.000 701.000 1.153.000
Utbytte 0 0 -5.000.000 -7.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.716.000 2.785.000 3.372.000 2.148.000 2.209.000
Sum kortsiktig gjeld 6.620.000 9.445.000 6.608.000 15.503.000 14.121.000
Sum gjeld og egenkapital 16.843.000 20.428.000 15.889.000 24.063.000 21.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.834.000 7.815.000 5.579.000 3.462.000 1.195.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 1.8 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.8 1.2 1.1
Soliditet 60.7 53.8 57.4 34.3 32.9
Resultatgrad -1.3 3.8 2.8 10.4 7.2
Rentedekningsgrad -4.0 22.7 13.9 4 8
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.7 1.9 2
Total kapitalrentabilitet -4.5 12.1 7.7 33.4 20.4
Signatur
15.11.2013
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex