Hias Iks
Juridisk navn:  Hias Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45975500
Postboks 4065 Sandvikavegen 136 Fax: 62543702
2306 Hamar 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 947293265
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 77
Etableringsdato: 11/1/1974
Foretakstype: IKS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.21%
Resultat  
  
-31.54%
Egenkapital  
  
6.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 147.288.000 141.336.000 127.082.000 117.273.000 111.262.000
Resultat: 10.587.000 15.464.000 597.000 -9.003.000 -5.510.000
Egenkapital: 167.809.000 157.220.000 141.759.000 152.517.000 161.521.000
Regnskap for  Hias Iks
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 147.288.000 141.336.000 127.082.000 117.273.000 111.262.000
Driftskostnader -127.868.000 -113.531.000 -111.637.000 -116.006.000 -107.567.000
Driftsresultat 19.420.000 27.805.000 15.445.000 1.267.000 3.695.000
Finansinntekter 481.000 620.000 2.290.000 1.592.000 636.000
Finanskostnader -9.313.000 -12.961.000 -17.137.000 -11.862.000 -9.841.000
Finans -8.832.000 -12.341.000 -14.847.000 -10.270.000 -9.205.000
Resultat før skatt 10.587.000 15.464.000 597.000 -9.003.000 -5.510.000
Skattekostnad 3.000 -4.000 -6.000 0 0
Årsresultat 10.589.000 15.460.000 592.000 -9.003.000 -5.510.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.235.318.000 1.125.028.000 959.841.000 801.100.000 757.532.000
Sum omløpsmidler 138.778.000 116.193.000 131.682.000 176.607.000 100.800.000
Sum eiendeler 1.374.096.000 1.241.221.000 1.091.523.000 977.707.000 858.332.000
Sum opptjent egenkapital 147.809.000 137.220.000 121.759.000 132.517.000 141.521.000
Sum egenkapital 167.809.000 157.220.000 141.759.000 152.517.000 161.521.000
Sum langsiktig gjeld 1.126.373.000 1.022.581.000 903.142.000 772.356.000 651.335.000
Sum kortsiktig gjeld 79.914.000 61.420.000 46.621.000 52.834.000 45.477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.374.096.000 1.241.221.000 1.091.522.000 977.707.000 858.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.062.000 140.530.000 126.330.000 116.736.000 110.857.000
Andre inntekter 226.000 806.000 752.000 537.000 405.000
Driftsinntekter 147.288.000 141.336.000 127.082.000 117.273.000 111.262.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -56.772.000 -53.104.000 -54.686.000 -57.046.000 -56.421.000
Avskrivning -38.213.000 -36.581.000 -36.116.000 -36.297.000 -29.114.000
Nedskrivning -3.831.000 0 0 0
Andre driftskostnader -29.052.000 -23.846.000 -20.835.000 -22.663.000 -22.032.000
Driftskostnader -127.868.000 -113.531.000 -111.637.000 -116.006.000 -107.567.000
Driftsresultat 19.420.000 27.805.000 15.445.000 1.267.000 3.695.000
Finansinntekter 481.000 620.000 2.290.000 1.592.000 636.000
Finanskostnader -9.313.000 -12.961.000 -17.137.000 -11.862.000 -9.841.000
Finans -8.832.000 -12.341.000 -14.847.000 -10.270.000 -9.205.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.589.000 15.460.000 592.000 -9.003.000 -5.510.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 426.064.000 799.808.000 638.527.000 343.834.000 57.456.000
Maskiner anlegg 690.480.000 225.117.000 213.620.000 107.802.000 76.234.000
Driftsløsøre 115.566.000 97.105.000 104.793.000 335.426.000 610.032.000
Sum varige driftsmidler 1.232.110.000 1.122.030.000 956.940.000 787.062.000 743.722.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.208.000 2.999.000 2.902.000 14.038.000 13.810.000
Sum anleggsmidler 1.235.318.000 1.125.028.000 959.841.000 801.100.000 757.532.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.160.000 19.399.000 14.919.000 15.613.000 29.925.000
Andre fordringer 6.308.000 10.661.000 13.197.000 14.741.000 1.094.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 114.310.000 86.133.000 103.566.000 146.253.000 69.781.000
Sum omløpsmidler 138.778.000 116.193.000 131.682.000 176.607.000 100.800.000
Sum eiendeler 1.374.096.000 1.241.221.000 1.091.523.000 977.707.000 858.332.000
Sum opptjent egenkapital 147.809.000 137.220.000 121.759.000 132.517.000 141.521.000
Sum egenkapital 167.809.000 157.220.000 141.759.000 152.517.000 161.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.324.000 5.839.000 6.100.000 5.920.000 4.833.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.126.373.000 1.022.581.000 903.142.000 772.356.000 651.335.000
Leverandørgjeld 37.463.000 34.459.000 23.346.000 31.709.000 21.055.000
Betalbar skatt 4.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.814.000 3.572.000 4.845.000 4.627.000 4.388.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.637.000 23.385.000 18.424.000 16.498.000 20.034.000
Sum kortsiktig gjeld 79.914.000 61.420.000 46.621.000 52.834.000 45.477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.374.096.000 1.241.221.000 1.091.522.000 977.707.000 858.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.864.000 54.773.000 85.061.000 123.773.000 55.323.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 2.8 3.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 2.8 3.3 2.2
Soliditet 12.2 12.7 1 15.6 18.8
Resultatgrad 13.2 19.7 12.2 1.1 3.3
Rentedekningsgrad 2.1 2.1 0.9 0.1 0.4
Gjeldsgrad 7.2 6.9 6.7 5.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.3 1.6 0.3 0.5
Signatur
06.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex