Hh Ranch Da
Juridisk navn:  Hh Ranch Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91317048
v/Lars Olav Høgset v/Lars Olav Høgset Fax:
6631 Batnfjordsøra 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 998419352
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/2011
Foretakstype: DA
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.83%
Resultat  
  
116.37%
Egenkapital  
  
5.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.820.000 6.810.000 7.669.000 7.168.000 6.497.000
Resultat: 138.000 -843.000 57.000 -481.000 184.000
Egenkapital: -2.526.000 -2.665.000 -1.822.000 -1.879.000 -1.398.000
Regnskap for  Hh Ranch Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.820.000 6.810.000 7.669.000 7.168.000 6.497.000
Driftskostnader -7.568.000 -7.532.000 -7.504.000 -7.574.000 -6.205.000
Driftsresultat 252.000 -722.000 164.000 -406.000 291.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader -114.000 -121.000 -108.000 -78.000 -110.000
Finans -114.000 -121.000 -108.000 -75.000 -107.000
Resultat før skatt 138.000 -843.000 57.000 -481.000 184.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 -843.000 57.000 -481.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 452.000 514.000 223.000 110.000
Sum omløpsmidler 2.526.000 1.896.000 2.378.000 1.940.000 1.691.000
Sum eiendeler 2.921.000 2.348.000 2.892.000 2.163.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital -1.872.000 -1.980.000 -1.323.000 -1.359.000 -1.001.000
Sum egenkapital -2.526.000 -2.665.000 -1.822.000 -1.879.000 -1.398.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.448.000 5.013.000 4.714.000 4.042.000 3.199.000
Sum gjeld og egenkapital 2.922.000 2.348.000 2.892.000 2.163.000 1.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.046.000 6.059.000 6.924.000 6.491.000 5.728.000
Andre inntekter 775.000 751.000 745.000 677.000 769.000
Driftsinntekter 7.820.000 6.810.000 7.669.000 7.168.000 6.497.000
Varekostnad -3.216.000 -3.152.000 -3.452.000 -3.422.000 -2.986.000
Lønninger -1.402.000 -1.394.000 -1.164.000 -1.156.000 -710.000
Avskrivning -28.000 -23.000 -29.000 -30.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.922.000 -2.963.000 -2.859.000 -2.966.000 -2.486.000
Driftskostnader -7.568.000 -7.532.000 -7.504.000 -7.574.000 -6.205.000
Driftsresultat 252.000 -722.000 164.000 -406.000 291.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader -114.000 -121.000 -108.000 -78.000 -110.000
Finans -114.000 -121.000 -108.000 -75.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 -843.000 57.000 -481.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 46.000 57.000 47.000 0
Driftsløsøre 38.000 47.000 59.000 74.000 92.000
Sum varige driftsmidler 111.000 93.000 116.000 120.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 284.000 360.000 398.000 103.000 18.000
Sum anleggsmidler 395.000 452.000 514.000 223.000 110.000
Varebeholdning 1.965.000 1.598.000 1.467.000 1.534.000 1.400.000
Kundefordringer 424.000 242.000 898.000 350.000 250.000
Andre fordringer 97.000 56.000 14.000 56.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.526.000 1.896.000 2.378.000 1.940.000 1.691.000
Sum eiendeler 2.921.000 2.348.000 2.892.000 2.163.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital -1.872.000 -1.980.000 -1.323.000 -1.359.000 -1.001.000
Sum egenkapital -2.526.000 -2.665.000 -1.822.000 -1.879.000 -1.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.330.000 2.384.000 2.150.000 2.150.000 2.152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.407.000 894.000 1.060.000 1.017.000 360.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 246.000 89.000 151.000 47.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.466.000 1.646.000 1.353.000 828.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 5.448.000 5.013.000 4.714.000 4.042.000 3.199.000
Sum gjeld og egenkapital 2.922.000 2.348.000 2.892.000 2.163.000 1.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.922.000 -3.117.000 -2.336.000 -2.102.000 -1.508.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Soliditet -86.4 -113.5 -86.9 -77.6
Resultatgrad 3.2 -10.6 2.1 -5.7 4.5
Rentedekningsgrad 2.2 1.5 -5.2 2.6
Gjeldsgrad -2.2 -1.9 -2.6 -2.2 -2.3
Total kapitalrentabilitet 8.6 -30.7 5.7 -18.6 16.3
Signatur
05.06.2012
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANDERS HARSTAD
LARS OLAV HØGSET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex