Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heum Skogservice As
Juridisk navn:  Heum Skogservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41262779
Lyngrothveien 1 Lyngrothveien 1 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 987247886
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/24/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.24%
Resultat  
  
569.81%
Egenkapital  
  
31.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.126.000 6.464.000 5.154.000 6.256.000 5.713.000
Resultat: 710.000 106.000 125.000 493.000 890.000
Egenkapital: 1.802.000 1.374.000 1.291.000 1.394.000 1.018.000
Regnskap for  Heum Skogservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.126.000 6.464.000 5.154.000 6.256.000 5.713.000
Driftskostnader -6.399.000 -6.287.000 -4.960.000 -5.702.000 -4.721.000
Driftsresultat 727.000 176.000 193.000 555.000 991.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -68.000 -68.000 -62.000 -102.000
Finans -17.000 -70.000 -68.000 -62.000 -102.000
Resultat før skatt 710.000 106.000 125.000 493.000 890.000
Skattekostnad -156.000 -23.000 -28.000 -117.000 -146.000
Årsresultat 554.000 83.000 97.000 376.000 743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 138.000 312.000 413.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 1.761.000 2.275.000 2.313.000 1.659.000
Sum eiendeler 2.464.000 1.899.000 2.587.000 2.726.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 1.396.000 967.000 884.000 987.000 611.000
Sum egenkapital 1.802.000 1.374.000 1.291.000 1.394.000 1.018.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 125.000 231.000 357.000 753.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 401.000 1.065.000 975.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 1.900.000 2.587.000 2.726.000 2.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.933.000 5.530.000 5.154.000 4.982.000 5.182.000
Andre inntekter 1.194.000 934.000 0 1.274.000 531.000
Driftsinntekter 7.126.000 6.464.000 5.154.000 6.256.000 5.713.000
Varekostnad -302.000 -96.000 -56.000 -143.000 -109.000
Lønninger -1.705.000 -1.660.000 -1.243.000 -1.792.000 -1.490.000
Avskrivning -28.000 -104.000 -129.000 -186.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.364.000 -4.427.000 -3.532.000 -3.581.000 -2.929.000
Driftskostnader -6.399.000 -6.287.000 -4.960.000 -5.702.000 -4.721.000
Driftsresultat 727.000 176.000 193.000 555.000 991.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -68.000 -68.000 -62.000 -102.000
Finans -17.000 -70.000 -68.000 -62.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0
Årsresultat 554.000 83.000 97.000 376.000 743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 27.000 42.000 29.000 38.000
Driftsløsøre 89.000 111.000 271.000 385.000 739.000
Sum varige driftsmidler 158.000 138.000 312.000 413.000 777.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 324.000
Sum anleggsmidler 158.000 138.000 312.000 413.000 1.101.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 368.000 191.000 119.000
Andre fordringer 2.173.000 1.728.000 1.869.000 2.096.000 1.367.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 28.000 38.000 26.000 172.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 1.761.000 2.275.000 2.313.000 1.659.000
Sum eiendeler 2.464.000 1.899.000 2.587.000 2.726.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 1.396.000 967.000 884.000 987.000 611.000
Sum egenkapital 1.802.000 1.374.000 1.291.000 1.394.000 1.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 19.000 22.000 36.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 125.000 231.000 357.000 753.000
Leverandørgjeld 107.000 90.000 485.000 369.000 285.000
Betalbar skatt 156.000 26.000 148.000 227.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 196.000 156.000 261.000 321.000
Utbytte 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 88.000 76.000 118.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 401.000 1.065.000 975.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 1.900.000 2.587.000 2.726.000 2.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.704.000 1.360.000 1.210.000 1.338.000 670.000
Likviditetsgrad 1 3.8 4.4 2.1 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 3.8 4.4 2.1 2.4 1.7
Soliditet 73.1 72.3 49.9 51.1 36.9
Resultatgrad 10.2 2.7 3.7 8.9 17.3
Rentedekningsgrad 42.8 2.6 2.8 9 9.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1 1 1.7
Total kapitalrentabilitet 29.5 9.2 7.5 20.4 35.9
Signatur
14.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex