Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herøy Vasslag Sa
Juridisk navn:  Herøy Vasslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70082243
Kvithaugsmyra 71 Kvithaugsmyra 71 Fax:
6092 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 956668824
Aksjekapital: 14.398 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/1/1970 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.79%
Resultat  
  
-14.64%
Egenkapital  
  
10.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.143.000 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000
Resultat: 1.959.000 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000
Egenkapital: 39.382.000 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000
Regnskap for  Herøy Vasslag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.143.000 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000
Driftskostnader -12.756.000 -11.103.000 -10.622.000 -10.681.000 -10.011.000
Driftsresultat 2.387.000 2.816.000 2.256.000 411.000 1.959.000
Finansinntekter 64.000 150.000 41.000 45.000 126.000
Finanskostnader -492.000 -671.000 -487.000 -480.000 -508.000
Finans -428.000 -521.000 -446.000 -435.000 -382.000
Resultat før skatt 1.959.000 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.959.000 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.828.000 58.186.000 55.473.000 56.352.000 51.438.000
Sum omløpsmidler 2.718.000 12.219.000 6.629.000 3.756.000 10.816.000
Sum eiendeler 72.546.000 70.405.000 62.102.000 60.108.000 62.254.000
Sum opptjent egenkapital 22.846.000 20.830.000 18.535.000 16.726.000 16.750.000
Sum egenkapital 39.382.000 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000
Sum langsiktig gjeld 30.831.000 31.892.000 27.829.000 28.421.000 29.211.000
Sum kortsiktig gjeld 2.333.000 2.871.000 1.341.000 944.000 2.465.000
Sum gjeld og egenkapital 72.546.000 70.406.000 62.103.000 60.109.000 62.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.753.000 13.542.000 12.289.000 10.860.000 11.927.000
Andre inntekter 390.000 377.000 588.000 232.000 42.000
Driftsinntekter 15.143.000 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.497.000 -3.193.000 -2.566.000 -2.138.000 -1.962.000
Avskrivning -2.990.000 -3.315.000 -3.461.000 -3.489.000 -3.298.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.269.000 -4.595.000 -4.595.000 -5.054.000 -4.751.000
Driftskostnader -12.756.000 -11.103.000 -10.622.000 -10.681.000 -10.011.000
Driftsresultat 2.387.000 2.816.000 2.256.000 411.000 1.959.000
Finansinntekter 64.000 150.000 41.000 45.000 126.000
Finanskostnader -492.000 -671.000 -487.000 -480.000 -508.000
Finans -428.000 -521.000 -446.000 -435.000 -382.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.959.000 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.757.000 1.595.000 2.539.000 1.741.000 1.813.000
Maskiner anlegg 64.623.000 55.985.000 52.587.000 54.404.000 49.303.000
Driftsløsøre 295.000 431.000 150.000 208.000 322.000
Sum varige driftsmidler 69.675.000 58.011.000 55.276.000 56.352.000 51.438.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 175.000 197.000 0 0
Sum anleggsmidler 69.828.000 58.186.000 55.473.000 56.352.000 51.438.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.931.000 1.788.000 1.403.000 1.246.000 1.765.000
Andre fordringer 465.000 305.000 58.000 0 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 322.000 10.126.000 5.168.000 2.510.000 8.815.000
Sum omløpsmidler 2.718.000 12.219.000 6.629.000 3.756.000 10.816.000
Sum eiendeler 72.546.000 70.405.000 62.102.000 60.108.000 62.254.000
Sum opptjent egenkapital 22.846.000 20.830.000 18.535.000 16.726.000 16.750.000
Sum egenkapital 39.382.000 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.831.000 31.892.000 27.829.000 28.421.000 29.211.000
Leverandørgjeld 1.751.000 1.817.000 892.000 580.000 2.127.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 240.000 196.000 174.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 814.000 253.000 190.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 2.333.000 2.871.000 1.341.000 944.000 2.465.000
Sum gjeld og egenkapital 72.546.000 70.406.000 62.103.000 60.109.000 62.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 9.348.000 5.288.000 2.812.000 8.351.000
Likviditetsgrad 1 1.2 4.3 4.9 4 4.4
Likviditetsgrad 2 1.2 4.3 4.9 4 4.4
Soliditet 54.3 50.6 5 51.1 49.1
Resultatgrad 15.8 20.2 17.5 3.7 16.4
Rentedekningsgrad 4.9 4.2 4.6 0.9 3.9
Gjeldsgrad 0.8 1 0.9 1 1
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.2 3.7 0.8 3.3
Signatur
04.07.2022
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex