Henrik E Nielsen Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Henrik E Nielsen Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23002140
Postboks 9208 Grønland Damstredet 8 Fax: 23002141
0134 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945733918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1987 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.49%
Resultat  
  
-100.49%
Egenkapital  
  
-0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.321.000 2.405.000 1.837.000 1.705.000 1.409.000
Resultat: -3.000 611.000 69.000 -1.000 -31.000
Egenkapital: 7.417.000 7.420.000 6.809.000 6.740.000 6.741.000
Regnskap for  Henrik E Nielsen Arkitektkontor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.321.000 2.405.000 1.837.000 1.705.000 1.409.000
Driftskostnader -2.364.000 -1.844.000 -1.852.000 -1.699.000 -1.486.000
Driftsresultat -44.000 561.000 -14.000 6.000 -77.000
Finansinntekter 67.000 61.000 140.000 57.000 64.000
Finanskostnader -26.000 -10.000 -58.000 -64.000 -18.000
Finans 41.000 51.000 82.000 -7.000 46.000
Resultat før skatt -3.000 611.000 69.000 -1.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 611.000 69.000 -1.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.561.000 8.731.000 8.376.000 8.145.000 7.218.000
Sum omløpsmidler 624.000 97.000 125.000 270.000 192.000
Sum eiendeler 9.185.000 8.828.000 8.501.000 8.415.000 7.410.000
Sum opptjent egenkapital 7.317.000 7.320.000 6.709.000 6.640.000 6.641.000
Sum egenkapital 7.417.000 7.420.000 6.809.000 6.740.000 6.741.000
Sum langsiktig gjeld 0 596.000 883.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.769.000 1.408.000 1.097.000 793.000 669.000
Sum gjeld og egenkapital 9.186.000 8.828.000 8.502.000 8.416.000 7.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.394.000 2.296.000 1.699.000 1.597.000 1.375.000
Andre inntekter -73.000 109.000 138.000 108.000 34.000
Driftsinntekter 2.321.000 2.405.000 1.837.000 1.705.000 1.409.000
Varekostnad -83.000 -20.000 -8.000 0 0
Lønninger -1.854.000 -1.226.000 -1.370.000 -1.119.000 -914.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -427.000 -598.000 -474.000 -580.000 -572.000
Driftskostnader -2.364.000 -1.844.000 -1.852.000 -1.699.000 -1.486.000
Driftsresultat -44.000 561.000 -14.000 6.000 -77.000
Finansinntekter 67.000 61.000 140.000 57.000 64.000
Finanskostnader -26.000 -10.000 -58.000 -64.000 -18.000
Finans 41.000 51.000 82.000 -7.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -10.000
Årsresultat -3.000 611.000 69.000 -1.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum varige driftsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.556.000 8.725.000 8.371.000 8.140.000 7.213.000
Sum anleggsmidler 8.561.000 8.731.000 8.376.000 8.145.000 7.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 308.000 108.000 28.000 247.000 84.000
Andre fordringer 241.000 -18.000 -18.000 -20.000 -22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 7.000 116.000 43.000 129.000
Sum omløpsmidler 624.000 97.000 125.000 270.000 192.000
Sum eiendeler 9.185.000 8.828.000 8.501.000 8.415.000 7.410.000
Sum opptjent egenkapital 7.317.000 7.320.000 6.709.000 6.640.000 6.641.000
Sum egenkapital 7.417.000 7.420.000 6.809.000 6.740.000 6.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 596.000 883.000 0
Leverandørgjeld 42.000 51.000 37.000 15.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 275.000 371.000 401.000 242.000 295.000
Utbytte 0 0 0 -10.000
Annen kortsiktig gjeld 1.451.000 986.000 659.000 536.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.769.000 1.408.000 1.097.000 793.000 669.000
Sum gjeld og egenkapital 9.186.000 8.828.000 8.502.000 8.416.000 7.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.145.000 -1.311.000 -972.000 -523.000 -477.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3
Soliditet 80.7 84.1 80.1 80.1 9
Resultatgrad -1.9 23.3 -0.8 0.4 -5.5
Rentedekningsgrad -1.7 56.1 -0.2 0.1 -4.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.3 7 1.5 0.7 -0.2
Signatur
13.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex