Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Henning Vestersjø
Juridisk navn:  Henning Vestersjø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51751900
Vestersjø 66 Vestersjø 66 Fax:
4187 Ombo 4187 Ombo
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981500237
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/27/2000
Foretakstype: ENK
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 11.583.000
Resultat: 464.000
Egenkapital: 4.279.000
Regnskap for  Henning Vestersjø
Resultat 2020
Driftsinntekter 11.583.000
Driftskostnader -11.118.000
Driftsresultat 464.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 464.000
Skattekostnad
Årsresultat 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.585.000
Sum omløpsmidler 4.318.000
Sum eiendeler 22.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.279.000
Sum egenkapital 4.279.000
Sum langsiktig gjeld 19.810.000
Sum kortsiktig gjeld 7.986.000
Sum gjeld og egenkapital 32.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.885.000
Andre inntekter 1.698.000
Driftsinntekter 11.583.000
Varekostnad -6.939.000
Lønninger
Avskrivning -62.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.700.000
Driftskostnader -11.118.000
Driftsresultat 464.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 1.326.000
Fast eiendom 17.067.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 17.067.000
Sum finansielle anleggsmidler 209.000
Sum anleggsmidler 18.585.000
Varebeholdning 3.143.000
Kundefordringer 882.000
Andre fordringer 294.000
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler 4.318.000
Sum eiendeler 22.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.279.000
Sum egenkapital 4.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 1.008.000
Sum langsiktig gjeld 19.810.000
Leverandørgjeld 6.333.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 646.000
Sum kortsiktig gjeld 7.986.000
Sum gjeld og egenkapital 32.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.668.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 13.3
Resultatgrad 4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5
Total kapitalrentabilitet 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex