Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Juridisk navn:  Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56320820
Sartorvegen 8 Sartorvegen 8 Fax: 56320821
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 985721513
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/1/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.66%
Resultat  
  
218.37%
Egenkapital  
  
756.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.041.000 976.000 1.961.000 1.915.000 1.876.000
Resultat: 174.000 -147.000 132.000 -94.000 111.000
Egenkapital: 151.000 -23.000 124.000 -8.000 86.000
Regnskap for  Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.041.000 976.000 1.961.000 1.915.000 1.876.000
Driftskostnader -862.000 -1.112.000 -1.823.000 -2.007.000 -1.762.000
Driftsresultat 179.000 -137.000 139.000 -92.000 113.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -7.000 -2.000 -3.000
Finans -5.000 -11.000 -6.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 174.000 -147.000 132.000 -94.000 111.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 -147.000 132.000 -94.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 16.000 24.000 0
Sum omløpsmidler 394.000 116.000 320.000 240.000 363.000
Sum eiendeler 394.000 124.000 336.000 264.000 363.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -275.000 -128.000 -260.000 -166.000
Sum egenkapital 151.000 -23.000 124.000 -8.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243.000 147.000 212.000 272.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 124.000 336.000 264.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 548.000 735.000 1.915.000 1.915.000 1.876.000
Andre inntekter 492.000 242.000 46.000 0 0
Driftsinntekter 1.041.000 976.000 1.961.000 1.915.000 1.876.000
Varekostnad -127.000 -410.000 -833.000 -986.000 -897.000
Lønninger -333.000 -294.000 -586.000 -594.000 -510.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -400.000 -396.000 -426.000 -355.000
Driftskostnader -862.000 -1.112.000 -1.823.000 -2.007.000 -1.762.000
Driftsresultat 179.000 -137.000 139.000 -92.000 113.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -7.000 -2.000 -3.000
Finans -5.000 -11.000 -6.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 -147.000 132.000 -94.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 16.000 24.000 0
Sum varige driftsmidler 8.000 16.000 24.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 16.000 24.000 0
Varebeholdning 70.000 82.000 78.000 73.000 74.000
Kundefordringer 99.000 18.000 32.000 26.000 9.000
Andre fordringer 5.000 38.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 221.000 0 206.000 136.000 274.000
Sum omløpsmidler 394.000 116.000 320.000 240.000 363.000
Sum eiendeler 394.000 124.000 336.000 264.000 363.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -275.000 -128.000 -260.000 -166.000
Sum egenkapital 151.000 -23.000 124.000 -8.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 38.000 80.000 153.000 160.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 14.000 53.000 47.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 94.000 80.000 73.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 147.000 212.000 272.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 124.000 336.000 264.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 -31.000 108.000 -32.000 86.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.8 1.5 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.2 1.1 0.6 1
Soliditet 38.3 -18.5 36.9 - 23.7
Resultatgrad 17.2 7.1 -4.8 6
Rentedekningsgrad 35.8 -12.5 19.9 - 37.7
Gjeldsgrad 1.6 -6.4 1.7 - 3.2
Total kapitalrentabilitet 45.4 -110.5 41.7 -34.5 31.4
Signatur
24.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex