Helsetjenester As
Juridisk navn:  Helsetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Solveig Enersen-Husebø Welhavens gate 9A c/o Solveig Enersen-Husebø Welhavens gate 9A Fax:
0350 Oslo 350 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 926885383
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2021 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rådgivning Grethe M Jørgensen As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 100.000
Resultat: -73.000
Egenkapital: -43.000
Regnskap for  Helsetjenester As
Resultat 2021
Driftsinntekter 100.000
Driftskostnader -173.000
Driftsresultat -73.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -73.000
Skattekostnad
Årsresultat -73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 106.000
Sum eiendeler 106.000
Sum opptjent egenkapital -73.000
Sum egenkapital -43.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 149.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 100.000
Varekostnad
Lønninger -136.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -37.000
Driftskostnader -173.000
Driftsresultat -73.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -73.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 106.000
Sum omløpsmidler 106.000
Sum eiendeler 106.000
Sum opptjent egenkapital -73.000
Sum egenkapital -43.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 45.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 104.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet -40.6
Resultatgrad -73.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.5
Total kapitalrentabilitet -68.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex