Helse Bergen Eiendom As
Juridisk navn:  Helse Bergen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56339015
Postboks 1400 Haukelandsveien 22 Fax:
5021 Bergen 5021 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963662378
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.37%
Resultat  
  
-26.65%
Egenkapital  
  
-4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.183.000 2.463.000 2.391.000 2.337.000 2.233.000
Resultat: 1.269.000 1.730.000 1.532.000 1.417.000 1.171.000
Egenkapital: 4.369.000 4.552.000 3.396.000 2.765.000 2.737.000
Regnskap for  Helse Bergen Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.183.000 2.463.000 2.391.000 2.337.000 2.233.000
Driftskostnader -903.000 -690.000 -794.000 -837.000 -954.000
Driftsresultat 1.280.000 1.773.000 1.597.000 1.500.000 1.279.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -44.000 -66.000 -84.000 -108.000
Finans -11.000 -43.000 -65.000 -84.000 -107.000
Resultat før skatt 1.269.000 1.730.000 1.532.000 1.417.000 1.171.000
Skattekostnad -293.000 -429.000 -401.000 -389.000 -351.000
Årsresultat 976.000 1.300.000 1.131.000 1.028.000 820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.963.000 3.750.000 4.000.000 4.267.000 4.542.000
Sum omløpsmidler 817.000 2.159.000 1.529.000 1.127.000 1.276.000
Sum eiendeler 6.780.000 5.909.000 5.529.000 5.394.000 5.818.000
Sum opptjent egenkapital 4.269.000 4.452.000 3.296.000 2.665.000 2.637.000
Sum egenkapital 4.369.000 4.552.000 3.396.000 2.765.000 2.737.000
Sum langsiktig gjeld 0 767.000 1.218.000 1.669.000 2.121.000
Sum kortsiktig gjeld 2.411.000 590.000 915.000 960.000 960.000
Sum gjeld og egenkapital 6.780.000 5.909.000 5.529.000 5.394.000 5.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.183.000 2.463.000 2.391.000 2.337.000 2.233.000
Driftsinntekter 2.183.000 2.463.000 2.391.000 2.337.000 2.233.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -300.000 -250.000 -268.000 -275.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -440.000 -526.000 -562.000 -680.000
Driftskostnader -903.000 -690.000 -794.000 -837.000 -954.000
Driftsresultat 1.280.000 1.773.000 1.597.000 1.500.000 1.279.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -44.000 -66.000 -84.000 -108.000
Finans -11.000 -43.000 -65.000 -84.000 -107.000
Konsernbidrag 0 -144.000 0 0 0
Utbytte -1.160.000 0 -500.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat 976.000 1.300.000 1.131.000 1.028.000 820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.933.000 3.719.000 3.969.000 4.219.000 4.469.000
Maskiner anlegg 0 0 0 18.000 36.000
Driftsløsøre 30.000 30.000 30.000 30.000 37.000
Sum varige driftsmidler 5.963.000 3.750.000 4.000.000 4.267.000 4.542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.963.000 3.750.000 4.000.000 4.267.000 4.542.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 187.000 0 0 0 0
Andre fordringer 64.000 534.000 553.000 556.000 543.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 566.000 1.625.000 976.000 571.000 733.000
Sum omløpsmidler 817.000 2.159.000 1.529.000 1.127.000 1.276.000
Sum eiendeler 6.780.000 5.909.000 5.529.000 5.394.000 5.818.000
Sum opptjent egenkapital 4.269.000 4.452.000 3.296.000 2.665.000 2.637.000
Sum egenkapital 4.369.000 4.552.000 3.396.000 2.765.000 2.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 767.000 1.218.000 1.669.000 2.121.000
Leverandørgjeld 12.000 17.000 14.000 -23.000 0
Betalbar skatt 293.000 386.000 401.000 389.000 351.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.160.000 0 -500.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.106.000 187.000 0 95.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 2.411.000 590.000 915.000 960.000 960.000
Sum gjeld og egenkapital 6.780.000 5.909.000 5.529.000 5.394.000 5.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.594.000 1.569.000 614.000 167.000 316.000
Likviditetsgrad 1 0.3 3.7 1.7 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 3.7 1.7 1.2 1.4
Soliditet 64.4 7 61.4 51.3 47.0
Resultatgrad 58.6 7 66.8 64.2 57.3
Rentedekningsgrad 116.4 40.3 24.2 17.9 11.9
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.6 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 18.9 3 28.9 27.8 22.0
Signatur
06.10.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex