Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Juridisk navn:  Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48191253
c/o Jan Ove Tryggestad Nibbedalsvegen 39 c/o Jan Ove Tryggestad Nibbedalsvegen 39 Fax:
6218 Hellesylt 6218 Hellesylt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 975795799
Aksjekapital: 251.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1994 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hellesylt Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.55%
Resultat  
  
-3600%
Egenkapital  
  
-5.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000 29.000 128.000 77.000 80.000
Resultat: -35.000 1.000 61.000 49.000 62.000
Egenkapital: 578.000 613.000 612.000 551.000 502.000
Regnskap for  Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000 29.000 128.000 77.000 80.000
Driftskostnader -35.000 -29.000 -69.000 -29.000 -18.000
Driftsresultat -35.000 59.000 48.000 61.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -35.000 1.000 61.000 49.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -35.000 1.000 61.000 49.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 108.000 110.000 112.000 114.000
Sum omløpsmidler 493.000 516.000 511.000 439.000 388.000
Sum eiendeler 599.000 624.000 621.000 551.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 362.000 361.000 300.000 251.000
Sum egenkapital 578.000 613.000 612.000 551.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 598.000 624.000 621.000 551.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.000 29.000 128.000 77.000 80.000
Driftsinntekter 1.000 29.000 128.000 77.000 80.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -27.000 -67.000 -27.000 -16.000
Driftskostnader -35.000 -29.000 -69.000 -29.000 -18.000
Driftsresultat -35.000 59.000 48.000 61.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -35.000 1.000 61.000 49.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 106.000 108.000 110.000 112.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 108.000 110.000 112.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 493.000 516.000 511.000 439.000 388.000
Sum omløpsmidler 493.000 516.000 511.000 439.000 388.000
Sum eiendeler 599.000 624.000 621.000 551.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 362.000 361.000 300.000 251.000
Sum egenkapital 578.000 613.000 612.000 551.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 1.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 598.000 624.000 621.000 551.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 473.000 505.000 502.000 439.000 388.000
Likviditetsgrad 1 24.7 46.9 56.8
Likviditetsgrad 2 24.7 46.9 56.8 0 0
Soliditet 96.7 98.2 98.6 1 1
Resultatgrad -3.500.0 46.1 62.3 76.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -5.9 0.2 9.7 8.9 12.4
Signatur
03.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex