Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgesen Bygg As
Juridisk navn:  Helgesen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skovlyveien 10A Skovlyveien 10A Fax:
1406 Ski 1406 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 925293830
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ski Konsulentbyrå As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 71.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 39.000
Regnskap for  Helgesen Bygg As
Resultat 2020
Driftsinntekter 71.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 51.000
Sum eiendeler 51.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 39.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 71.000
Varekostnad -21.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 51.000
Sum eiendeler 51.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1 3.9
Likviditetsgrad 2 3.9
Soliditet 75.0
Resultatgrad 5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.7
Signatur
27.11.2020
SIGNATUR
HELGESEN SOLSTAD EIRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex