Helgeland Dyreklinikk AS
Juridisk navn:  Helgeland Dyreklinikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75173445
Postboks 23 Leira 14 Fax: 75170283
8655 Mosjøen 8665 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 883514572
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/12/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
30.85%
Egenkapital  
  
32.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.491.000 4.603.000 4.289.000 3.770.000 3.116.000
Resultat: 632.000 483.000 537.000 393.000 217.000
Egenkapital: 2.048.000 1.548.000 1.774.000 1.363.000 1.566.000
Regnskap for  Helgeland Dyreklinikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.491.000 4.603.000 4.289.000 3.770.000 3.116.000
Driftskostnader -3.861.000 -4.122.000 -3.752.000 -3.378.000 -2.900.000
Driftsresultat 631.000 481.000 537.000 391.000 216.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 632.000 483.000 537.000 393.000 217.000
Skattekostnad -132.000 -109.000 -126.000 -96.000 -49.000
Årsresultat 500.000 374.000 411.000 297.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.669.000 1.252.000 1.314.000 1.377.000 1.368.000
Sum omløpsmidler 635.000 846.000 991.000 886.000 834.000
Sum eiendeler 2.304.000 2.098.000 2.305.000 2.263.000 2.202.000
Sum opptjent egenkapital 1.946.000 1.446.000 1.672.000 1.261.000 1.464.000
Sum egenkapital 2.048.000 1.548.000 1.774.000 1.363.000 1.566.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 550.000 531.000 899.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 2.305.000 2.098.000 2.305.000 2.262.000 2.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.491.000 4.603.000 4.289.000 3.770.000 3.116.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.491.000 4.603.000 4.289.000 3.770.000 3.116.000
Varekostnad -1.965.000 -2.060.000 -1.690.000 -2.087.000 -1.548.000
Lønninger -945.000 -1.147.000 -1.093.000 -486.000 -709.000
Avskrivning -67.000 -62.000 -62.000 -60.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -884.000 -853.000 -907.000 -745.000 -582.000
Driftskostnader -3.861.000 -4.122.000 -3.752.000 -3.378.000 -2.900.000
Driftsresultat 631.000 481.000 537.000 391.000 216.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -300.000
Årsresultat 500.000 374.000 411.000 297.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.411.000 1.206.000 1.254.000 1.302.000 1.281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 259.000 46.000 61.000 75.000 87.000
Sum varige driftsmidler 1.669.000 1.252.000 1.314.000 1.377.000 1.368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.669.000 1.252.000 1.314.000 1.377.000 1.368.000
Varebeholdning 367.000 203.000 204.000 190.000 269.000
Kundefordringer 11.000 7.000 11.000 18.000 22.000
Andre fordringer 43.000 24.000 13.000 29.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 612.000 762.000 649.000 512.000
Sum omløpsmidler 635.000 846.000 991.000 886.000 834.000
Sum eiendeler 2.304.000 2.098.000 2.305.000 2.263.000 2.202.000
Sum opptjent egenkapital 1.946.000 1.446.000 1.672.000 1.261.000 1.464.000
Sum egenkapital 2.048.000 1.548.000 1.774.000 1.363.000 1.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 260.000 223.000 210.000 170.000
Betalbar skatt 123.000 109.000 126.000 96.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 59.000 63.000 40.000 40.000
Utbytte 0 0 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 101.000 122.000 119.000 53.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 550.000 531.000 899.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 2.305.000 2.098.000 2.305.000 2.262.000 2.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 387.000 296.000 460.000 -13.000 198.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 1.9 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 0.8 0.9
Soliditet 88.9 73.8 7 60.3 71.1
Resultatgrad 14.1 10.4 12.5 10.4 6.9
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.3 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.4 23.1 23.4 17.3 9.9
Signatur
04.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex