Helgeland Byggtjenester AS
Juridisk navn:  Helgeland Byggtjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97790893
Esperantovegen 3 Esperantovegen 3 Fax:
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 989143026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: helgeland invest as
Regnskapsfører: Tf Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.19%
Resultat  
  
650%
Egenkapital  
  
15.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.527.000 1.260.000 1.561.000 1.045.000 895.000
Resultat: 75.000 10.000 69.000 26.000 101.000
Egenkapital: 432.000 374.000 366.000 313.000 294.000
Regnskap for  Helgeland Byggtjenester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.527.000 1.260.000 1.561.000 1.045.000 895.000
Driftskostnader -1.444.000 -1.242.000 -1.481.000 -1.013.000 -783.000
Driftsresultat 84.000 18.000 81.000 32.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -12.000 -7.000 -12.000
Finans -9.000 -8.000 -12.000 -7.000 -12.000
Resultat før skatt 75.000 10.000 69.000 26.000 101.000
Skattekostnad -17.000 -2.000 -16.000 -7.000 -28.000
Årsresultat 58.000 8.000 53.000 18.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 325.000 175.000 257.000 236.000 257.000
Sum omløpsmidler 594.000 498.000 479.000 510.000 422.000
Sum eiendeler 919.000 673.000 736.000 746.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 274.000 266.000 213.000 194.000
Sum egenkapital 432.000 374.000 366.000 313.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 212.000 90.000 172.000 89.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 210.000 198.000 345.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 919.000 674.000 736.000 747.000 679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.527.000 1.260.000 1.561.000 1.045.000 893.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 1.527.000 1.260.000 1.561.000 1.045.000 895.000
Varekostnad -73.000 -53.000 -167.000 -93.000 -94.000
Lønninger -1.057.000 -964.000 -958.000 -687.000 -377.000
Avskrivning -118.000 -86.000 -91.000 -69.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -139.000 -265.000 -164.000 -250.000
Driftskostnader -1.444.000 -1.242.000 -1.481.000 -1.013.000 -783.000
Driftsresultat 84.000 18.000 81.000 32.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -12.000 -7.000 -12.000
Finans -9.000 -8.000 -12.000 -7.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 8.000 53.000 18.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 13.000 9.000 26.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 308.000 151.000 228.000 182.000 188.000
Sum varige driftsmidler 310.000 162.000 248.000 210.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 325.000 175.000 257.000 236.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 147.000 100.000 157.000 0
Andre fordringer 45.000 12.000 27.000 15.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 395.000 339.000 352.000 339.000 398.000
Sum omløpsmidler 594.000 498.000 479.000 510.000 422.000
Sum eiendeler 919.000 673.000 736.000 746.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 274.000 266.000 213.000 194.000
Sum egenkapital 432.000 374.000 366.000 313.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 212.000 90.000 172.000 89.000 126.000
Leverandørgjeld 50.000 20.000 19.000 43.000 35.000
Betalbar skatt 19.000 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 109.000 106.000 248.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 75.000 74.000 55.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 210.000 198.000 345.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 919.000 674.000 736.000 747.000 679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 288.000 281.000 165.000 163.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 2.4 2.4 1.5 1.6
Soliditet 47.0 55.5 49.7 41.9 43.3
Resultatgrad 5.5 1.4 5.2 3.1 12.6
Rentedekningsgrad 9.3 2.3 6.8 4.6 9.4
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.1 2.7 1 4.3 16.6
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex