Helgeland Byggeservice As
Juridisk navn:  Helgeland Byggeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jonas Lies gate 10 Jonas Lies gate 10 Fax:
8657 Mosjøen 8657 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 918064524
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Herring Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.64%
Resultat  
  
312.79%
Egenkapital  
  
26.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.954.000 2.289.000 1.937.000 321.000 0
Resultat: 183.000 -86.000 574.000 317.000 0
Egenkapital: 689.000 546.000 635.000 271.000 24.000
Regnskap for  Helgeland Byggeservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.954.000 2.289.000 1.937.000 321.000 0
Driftskostnader -1.757.000 -2.363.000 -1.358.000 -4.000 0
Driftsresultat 197.000 -74.000 579.000 317.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -12.000 -6.000 0 0
Finans -14.000 -12.000 -6.000 0 0
Resultat før skatt 183.000 -86.000 574.000 317.000 0
Skattekostnad -40.000 -3.000 -109.000 -76.000 0
Årsresultat 143.000 -89.000 464.000 241.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 703.000 884.000 951.000 211.000 0
Sum omløpsmidler 473.000 229.000 554.000 156.000 30.000
Sum eiendeler 1.176.000 1.113.000 1.505.000 367.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 516.000 605.000 241.000 0
Sum egenkapital 689.000 546.000 635.000 271.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 403.000 477.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 164.000 393.000 97.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000 1.113.000 1.505.000 368.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.954.000 2.289.000 1.937.000 321.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.954.000 2.289.000 1.937.000 321.000 0
Varekostnad -294.000 -521.000 -299.000 -2.000 0
Lønninger -976.000 -1.207.000 -574.000 0 0
Avskrivning -181.000 -164.000 -55.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -471.000 -430.000 -2.000 0
Driftskostnader -1.757.000 -2.363.000 -1.358.000 -4.000 0
Driftsresultat 197.000 -74.000 579.000 317.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -12.000 -6.000 0 0
Finans -14.000 -12.000 -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0
Årsresultat 143.000 -89.000 464.000 241.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 289.000 289.000 280.000 211.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 414.000 595.000 671.000 0 0
Sum varige driftsmidler 703.000 884.000 951.000 211.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 703.000 884.000 951.000 211.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 319.000 51.000 344.000 2.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 179.000 210.000 155.000 30.000
Sum omløpsmidler 473.000 229.000 554.000 156.000 30.000
Sum eiendeler 1.176.000 1.113.000 1.505.000 367.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 516.000 605.000 241.000 0
Sum egenkapital 689.000 546.000 635.000 271.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 261.000 403.000 477.000 0 0
Leverandørgjeld -19.000 32.000 34.000 0 6.000
Betalbar skatt 43.000 37.000 109.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 76.000 112.000 20.000 0
Utbytte 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 20.000 38.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 164.000 393.000 97.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000 1.113.000 1.505.000 368.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 248.000 65.000 161.000 59.000 24.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 1.4 1.6 5
Likviditetsgrad 2 2.1 1.4 1.4 1.6 5
Soliditet 58.6 49.1 42.2 73.6 8
Resultatgrad 10.1 -3.2 29.9 98.8
Rentedekningsgrad 13.1 -6.2 96.5
Gjeldsgrad 0.7 1 1.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.9 -6.6 38.5 86.1 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex