Helgeland Bygg AS
Juridisk navn:  Helgeland Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97503027
Postboks 53 Industriveien 40 Fax:
8901 Brønnøysund 8907 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 984673205
Aksjekapital: 540.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/27/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Kai Rande AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.18%
Resultat  
  
183.29%
Egenkapital  
  
29.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.926.000 18.515.000 12.609.000 12.258.000 7.724.000
Resultat: 304.000 -365.000 -559.000 744.000 -512.000
Egenkapital: -723.000 -1.027.000 -661.000 -103.000 -847.000
Regnskap for  Helgeland Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.926.000 18.515.000 12.609.000 12.258.000 7.724.000
Driftskostnader -17.614.000 -18.870.000 -13.143.000 -11.499.000 -8.210.000
Driftsresultat 310.000 -355.000 -534.000 758.000 -486.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -10.000 -25.000 -14.000 -26.000
Finans -7.000 -10.000 -25.000 -14.000 -26.000
Resultat før skatt 304.000 -365.000 -559.000 744.000 -512.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 -365.000 -559.000 744.000 -512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 60.000 34.000 57.000 80.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 2.282.000 2.786.000 2.303.000 2.369.000
Sum eiendeler 3.714.000 2.342.000 2.820.000 2.360.000 2.449.000
Sum opptjent egenkapital -1.268.000 -1.572.000 -1.207.000 -648.000 -1.392.000
Sum egenkapital -723.000 -1.027.000 -661.000 -103.000 -847.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.437.000 3.368.000 3.482.000 2.463.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 3.714.000 2.341.000 2.820.000 2.360.000 2.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.926.000 18.515.000 12.609.000 12.263.000 7.719.000
Andre inntekter 0 0 -5.000 5.000
Driftsinntekter 17.926.000 18.515.000 12.609.000 12.258.000 7.724.000
Varekostnad -6.452.000 -6.123.000 -4.741.000 -1.843.000 -2.153.000
Lønninger -9.292.000 -10.028.000 -7.293.000 -7.086.000 -5.798.000
Avskrivning -22.000 -23.000 -23.000 -23.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.190.000 -1.981.000 -1.544.000 -1.265.000 -1.431.000
Driftskostnader -17.614.000 -18.870.000 -13.143.000 -11.499.000 -8.210.000
Driftsresultat 310.000 -355.000 -534.000 758.000 -486.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -10.000 -25.000 -14.000 -26.000
Finans -7.000 -10.000 -25.000 -14.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 -365.000 -559.000 744.000 -512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 60.000 34.000 57.000 80.000
Sum varige driftsmidler 37.000 60.000 34.000 57.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 37.000 60.000 34.000 57.000 80.000
Varebeholdning 648.000 195.000 679.000 72.000 1.341.000
Kundefordringer 1.147.000 809.000 1.026.000 1.043.000 268.000
Andre fordringer 243.000 81.000 748.000 1.088.000 585.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.639.000 1.196.000 334.000 101.000 174.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 2.282.000 2.786.000 2.303.000 2.369.000
Sum eiendeler 3.714.000 2.342.000 2.820.000 2.360.000 2.449.000
Sum opptjent egenkapital -1.268.000 -1.572.000 -1.207.000 -648.000 -1.392.000
Sum egenkapital -723.000 -1.027.000 -661.000 -103.000 -847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 195.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.438.000 462.000 469.000 516.000 315.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 652.000 829.000 697.000 442.000 465.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.347.000 2.077.000 2.316.000 1.310.000 2.495.000
Sum kortsiktig gjeld 4.437.000 3.368.000 3.482.000 2.463.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 3.714.000 2.341.000 2.820.000 2.360.000 2.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -760.000 -1.086.000 -696.000 -160.000 -927.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.9 0.3
Soliditet -19.5 -43.9 -23.4 -4.4 -34.6
Resultatgrad 1.7 -1.9 -4.2 6.2 -6.3
Rentedekningsgrad 38.8 -35.5 -21.4 54.1 -18.7
Gjeldsgrad -6.1 -3.3 -5.3 -23.9 -3.9
Total kapitalrentabilitet 8.4 -15.2 -18.9 32.1 -19.8
Signatur
02.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex