Helgeland Boligkreditt AS
Juridisk navn:  Helgeland Boligkreditt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 68 Jernbanegata 15 Fax:
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 993359696
Aksjekapital: 540.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.72%
Resultat  
  
37.47%
Egenkapital  
  
3.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 97.849.000 76.610.000 78.586.000 74.488.000 55.601.000
Resultat: 87.372.000 63.559.000 68.395.000 64.286.000 47.070.000
Egenkapital: 616.169.000 597.850.000 600.729.000 592.902.000 427.001.000
Regnskap for  Helgeland Boligkreditt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 97.849.000 76.610.000 78.586.000 74.488.000 55.601.000
Driftskostnader -2.892.000 -11.644.000 -10.314.000 -9.302.000 -8.031.000
Driftsresultat 86.711.000 64.966.000 68.272.000 65.186.000 47.570.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 661.000 -1.407.000 123.000 -900.000 -500.000
Finans 661.000 -1.407.000 123.000 -900.000 -500.000
Resultat før skatt 87.372.000 63.559.000 68.395.000 64.286.000 47.070.000
Skattekostnad -19.236.000 -13.949.000 -15.726.000 -15.416.000 -13.968.000
Årsresultat 68.136.000 49.610.000 52.669.000 48.870.000 33.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.896.000 24.957.000 49.968.000 25.688.000
Sum omløpsmidler 7.728.241.000 7.997.517.000 7.798.283.000 7.059.537.000 5.917.277.000
Sum eiendeler 7.728.241.000 8.047.413.000 7.823.240.000 7.109.505.000 5.942.965.000
Sum opptjent egenkapital 76.159.000 57.840.000 60.719.000 52.892.000 36.991.000
Sum egenkapital 616.169.000 597.850.000 600.729.000 592.902.000 427.001.000
Sum langsiktig gjeld 19.295.000 15.132.000 15.857.000 15.957.000 12.526.000
Sum kortsiktig gjeld 7.092.777.000 7.434.431.000 7.206.654.000 6.500.646.000 5.503.438.000
Sum gjeld og egenkapital 7.728.241.000 8.047.413.000 7.823.240.000 7.109.505.000 5.942.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 97.849.000 76.610.000 78.586.000 74.488.000 55.601.000
Driftsinntekter 97.849.000 76.610.000 78.586.000 74.488.000 55.601.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.232.000 -7.580.000 -6.676.000 -5.679.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.892.000 -3.412.000 -2.734.000 -2.626.000 -2.352.000
Driftskostnader -2.892.000 -11.644.000 -10.314.000 -9.302.000 -8.031.000
Driftsresultat 86.711.000 64.966.000 68.272.000 65.186.000 47.570.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 661.000 -1.407.000 123.000 -900.000 -500.000
Finans 661.000 -1.407.000 123.000 -900.000 -500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.136.000 49.610.000 52.669.000 48.870.000 33.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.896.000 24.957.000 49.968.000 25.688.000
Sum anleggsmidler 49.896.000 24.957.000 49.968.000 25.688.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.597.523.000 7.383.826.000 6.628.775.000 5.624.424.000
Andre fordringer 7.613.442.000 399.994.000 414.457.000 430.762.000 292.853.000
Sum investeringer 114.799.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.728.241.000 7.997.517.000 7.798.283.000 7.059.537.000 5.917.277.000
Sum eiendeler 7.728.241.000 8.047.413.000 7.823.240.000 7.109.505.000 5.942.965.000
Sum opptjent egenkapital 76.159.000 57.840.000 60.719.000 52.892.000 36.991.000
Sum egenkapital 616.169.000 597.850.000 600.729.000 592.902.000 427.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.295.000 15.132.000 15.857.000 15.957.000 12.526.000
Gjeld til kredittinstitutt 911.867.000 682.159.000 708.965.000 1.024.389.000 980.112.000
Sum langsiktig gjeld 19.295.000 15.132.000 15.857.000 15.957.000 12.526.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.180.910.000 6.752.272.000 6.497.689.000 5.476.257.000 4.523.326.000
Sum kortsiktig gjeld 7.092.777.000 7.434.431.000 7.206.654.000 6.500.646.000 5.503.438.000
Sum gjeld og egenkapital 7.728.241.000 8.047.413.000 7.823.240.000 7.109.505.000 5.942.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.464.000 563.086.000 591.629.000 558.891.000 413.839.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 8.0 7.4 7.7 8.3 7.2
Resultatgrad 88.6 84.8 86.9 87.5 85.6
Rentedekningsgrad -131.2 46.2 -555.1 72.4 95.1
Gjeldsgrad 11.5 12.5 1 1 12.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 0.8 0.9 0.9 0.8
Signatur
03.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2021
PROKURA
AAKERVIK DAVID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex