Helgeland Bolig As
Juridisk navn:  Helgeland Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Berg Regnskap Moafjæra 8B Søderlundmyra 18 Fax:
7606 Levanger 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 916470924
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.52%
Resultat  
  
-96.8%
Egenkapital  
  
3.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.834.000 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Resultat: 166.000 5.183.000 519.000 10.000 0
Egenkapital: 5.575.000 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Regnskap for  Helgeland Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.834.000 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Driftskostnader -8.280.000 -26.486.000 -6.555.000 -449.000 0
Driftsresultat -446.000 2.024.000 1.301.000 50.000 0
Finansinntekter 612.000 3.975.000 31.000 3.000 0
Finanskostnader 0 -816.000 -813.000 -43.000 0
Finans 612.000 3.159.000 -782.000 -40.000 0
Resultat før skatt 166.000 5.183.000 519.000 10.000 0
Skattekostnad 17.000 -291.000 -119.000 -3.000 2.000
Årsresultat 183.000 4.892.000 400.000 8.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.604.000 4.870.000 36.594.000 32.550.000 2.000
Sum omløpsmidler 52.803.000 70.225.000 13.646.000 2.587.000 500.000
Sum eiendeler 63.407.000 75.095.000 50.240.000 35.137.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 5.475.000 5.293.000 400.000 1.000 -7.000
Sum egenkapital 5.575.000 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 57.164.000 50.634.000 41.338.000 30.419.000 0
Sum kortsiktig gjeld 668.000 19.069.000 8.401.000 4.616.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 63.407.000 75.096.000 50.239.000 35.136.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.834.000 28.511.000 7.799.000 371.000 0
Andre inntekter 0 0 58.000 128.000 0
Driftsinntekter 7.834.000 28.511.000 7.857.000 499.000 0
Varekostnad -6.921.000 -26.032.000 -6.200.000 -144.000 0
Lønninger -497.000 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -855.000 -447.000 -349.000 -305.000 0
Driftskostnader -8.280.000 -26.486.000 -6.555.000 -449.000 0
Driftsresultat -446.000 2.024.000 1.301.000 50.000 0
Finansinntekter 612.000 3.975.000 31.000 3.000 0
Finanskostnader 0 -816.000 -813.000 -43.000 0
Finans 612.000 3.159.000 -782.000 -40.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 4.892.000 400.000 8.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 31.322.000 28.322.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 9.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 9.000 31.338.000 28.322.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.603.000 4.862.000 5.256.000 4.228.000 0
Sum anleggsmidler 10.604.000 4.870.000 36.594.000 32.550.000 2.000
Varebeholdning 48.288.000 62.486.000 5.684.000 2.115.000 0
Kundefordringer 408.000 1.041.000 7.420.000 124.000 0
Andre fordringer 513.000 5.394.000 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.595.000 1.304.000 542.000 340.000 500.000
Sum omløpsmidler 52.803.000 70.225.000 13.646.000 2.587.000 500.000
Sum eiendeler 63.407.000 75.095.000 50.240.000 35.137.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 5.475.000 5.293.000 400.000 1.000 -7.000
Sum egenkapital 5.575.000 5.393.000 500.000 101.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 393.000 410.000 119.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.752.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.164.000 50.634.000 41.338.000 30.419.000 0
Leverandørgjeld 366.000 5.217.000 181.000 4.553.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 25.000 16.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 76.000 8.204.000 63.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 668.000 19.069.000 8.401.000 4.616.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 63.407.000 75.096.000 50.239.000 35.136.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.135.000 51.156.000 5.245.000 -2.029.000 91.000
Likviditetsgrad 1 79 3.7 1.6 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 6.8 0.4 0.9 0.1 1.3
Soliditet 8.8 7.2 1 0.3 18.5
Resultatgrad -5.7 7.1 16.6 1
Rentedekningsgrad 2.5 1.6 1.2
Gjeldsgrad 10.4 12.9 99.5 346.9 4.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 8 2.7 0.2 0.0
Signatur
12.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex