Helgeland Betong AS
Juridisk navn:  Helgeland Betong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95905404
Postboks 610 Nesnaveien 59 Fax:
8607 Mo I Rana 8614 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 987065281
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/8/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.1%
Resultat  
  
-12.63%
Egenkapital  
  
-13.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 63.764.000 75.109.000 123.621.000 121.112.000 97.645.000
Resultat: -1.462.000 -1.298.000 -10.470.000 1.297.000 148.000
Egenkapital: 7.891.000 9.075.000 9.347.000 17.258.000 14.941.000
Regnskap for  Helgeland Betong AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 63.764.000 75.109.000 123.621.000 121.112.000 97.645.000
Driftskostnader -64.889.000 -75.969.000 -133.644.000 -119.351.000 -96.912.000
Driftsresultat -1.125.000 -859.000 -10.023.000 1.762.000 733.000
Finansinntekter 161.000 162.000 111.000 157.000 177.000
Finanskostnader -499.000 -600.000 -558.000 -621.000 -762.000
Finans -338.000 -438.000 -447.000 -464.000 -585.000
Resultat før skatt -1.462.000 -1.298.000 -10.470.000 1.297.000 148.000
Skattekostnad 319.000 15.000 2.363.000 -310.000 -57.000
Årsresultat -1.143.000 -1.283.000 -8.106.000 987.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.885.000 10.417.000 8.593.000 8.972.000 6.996.000
Sum omløpsmidler 16.271.000 18.440.000 33.270.000 57.269.000 52.959.000
Sum eiendeler 26.156.000 28.857.000 41.863.000 66.241.000 59.955.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 7.891.000 9.075.000 9.347.000 17.258.000 14.941.000
Sum langsiktig gjeld 2.587.000 4.677.000 5.333.000 4.846.000 6.000.000
Sum kortsiktig gjeld 15.679.000 15.104.000 27.183.000 44.137.000 39.013.000
Sum gjeld og egenkapital 26.157.000 28.856.000 41.863.000 66.241.000 59.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.764.000 73.795.000 122.437.000 121.057.000 97.645.000
Andre inntekter 1.314.000 1.184.000 54.000 0
Driftsinntekter 63.764.000 75.109.000 123.621.000 121.112.000 97.645.000
Varekostnad -31.974.000 -35.919.000 -70.169.000 -61.661.000 -59.152.000
Lønninger -11.131.000 -12.733.000 -23.251.000 -21.591.000 -16.746.000
Avskrivning -1.795.000 -1.599.000 -5.061.000 -4.088.000 -2.544.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.981.000 -25.547.000 -35.329.000 -31.774.000 -18.290.000
Driftskostnader -64.889.000 -75.969.000 -133.644.000 -119.351.000 -96.912.000
Driftsresultat -1.125.000 -859.000 -10.023.000 1.762.000 733.000
Finansinntekter 161.000 162.000 111.000 157.000 177.000
Finanskostnader -499.000 -600.000 -558.000 -621.000 -762.000
Finans -338.000 -438.000 -447.000 -464.000 -585.000
Konsernbidrag -187.000 0 -3.000.000 -1.380.000 -1.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.143.000 -1.283.000 -8.106.000 987.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.206.000 928.000 913.000 0 384.000
Fast eiendom 409.000 448.000 536.000 623.000 157.000
Maskiner anlegg 6.556.000 7.072.000 5.957.000 6.254.000 6.048.000
Driftsløsøre 486.000 607.000 99.000 1.086.000 1.000
Sum varige driftsmidler 7.451.000 8.127.000 6.591.000 7.963.000 6.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.228.000 1.363.000 1.089.000 1.009.000 406.000
Sum anleggsmidler 9.885.000 10.417.000 8.593.000 8.972.000 6.996.000
Varebeholdning 3.950.000 4.000.000 5.499.000 4.810.000 3.013.000
Kundefordringer 9.068.000 9.959.000 20.185.000 45.514.000 39.516.000
Andre fordringer 2.687.000 4.039.000 6.599.000 4.309.000 9.638.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 566.000 442.000 987.000 2.636.000 791.000
Sum omløpsmidler 16.271.000 18.440.000 33.270.000 57.269.000 52.959.000
Sum eiendeler 26.156.000 28.857.000 41.863.000 66.241.000 59.955.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 7.891.000 9.075.000 9.347.000 17.258.000 14.941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 496.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.715.000 3.867.000 4.560.000 11.995.000 16.907.000
Sum langsiktig gjeld 2.587.000 4.677.000 5.333.000 4.846.000 6.000.000
Leverandørgjeld 4.477.000 4.436.000 5.988.000 14.025.000 8.955.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000.000 607.000 1.191.000 2.868.000 1.489.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.487.000 6.195.000 15.444.000 15.249.000 11.662.000
Sum kortsiktig gjeld 15.679.000 15.104.000 27.183.000 44.137.000 39.013.000
Sum gjeld og egenkapital 26.157.000 28.856.000 41.863.000 66.241.000 59.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 592.000 3.336.000 6.087.000 13.132.000 13.946.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 1.2 1.3
Soliditet 30.2 31.4 22.3 26.1 24.9
Resultatgrad -1.8 -1.1 -8.1 1.5 0.8
Rentedekningsgrad -2.3 -1.4 2.8 1
Gjeldsgrad 2.3 2.2 3.5 2.8 3
Total kapitalrentabilitet -3.7 -2.4 -23.7 2.9 1.5
Signatur
02.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SMITH-NILSEN JOHAN ROGER
KARLSEN TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex