Helgeland Asv AS
Juridisk navn:  Helgeland Asv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75111050
Postboks 332 Ytterøra 9 Fax: 75111051
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 950384557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.84%
Resultat  
  
1.32%
Egenkapital  
  
8.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.978.000 32.914.000 32.687.000 31.382.000 31.249.000
Resultat: 7.599.000 7.500.000 7.545.000 7.345.000 7.097.000
Egenkapital: 93.159.000 85.560.000 78.060.000 70.515.000 63.170.000
Regnskap for  Helgeland Asv AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.978.000 32.914.000 32.687.000 31.382.000 31.249.000
Driftskostnader -25.522.000 -26.558.000 -26.116.000 -24.941.000 -24.821.000
Driftsresultat 6.457.000 6.356.000 6.570.000 6.441.000 6.428.000
Finansinntekter 1.153.000 1.159.000 983.000 916.000 678.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -8.000 -12.000 -9.000
Finans 1.142.000 1.143.000 975.000 904.000 669.000
Resultat før skatt 7.599.000 7.500.000 7.545.000 7.345.000 7.097.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.599.000 7.500.000 7.545.000 7.345.000 7.097.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.299.000 6.244.000 5.979.000 6.832.000 7.976.000
Sum omløpsmidler 92.138.000 82.186.000 73.711.000 66.897.000 57.760.000
Sum eiendeler 98.437.000 88.430.000 79.690.000 73.729.000 65.736.000
Sum opptjent egenkapital 93.059.000 85.460.000 77.960.000 70.415.000 63.070.000
Sum egenkapital 93.159.000 85.560.000 78.060.000 70.515.000 63.170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.278.000 2.871.000 1.631.000 3.214.000 2.566.000
Sum gjeld og egenkapital 98.437.000 88.431.000 79.691.000 73.729.000 65.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.978.000 32.914.000 32.685.000 31.382.000 31.248.000
Andre inntekter 0 2.000 0 1.000
Driftsinntekter 31.978.000 32.914.000 32.687.000 31.382.000 31.249.000
Varekostnad -2.787.000 -3.092.000 -3.450.000 -2.734.000 -3.431.000
Lønninger -16.627.000 -16.734.000 -16.224.000 -15.495.000 -15.084.000
Avskrivning -1.104.000 -1.274.000 -1.098.000 -1.162.000 -1.150.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.152.000 -5.512.000 -5.398.000 -5.365.000 -5.364.000
Driftskostnader -25.522.000 -26.558.000 -26.116.000 -24.941.000 -24.821.000
Driftsresultat 6.457.000 6.356.000 6.570.000 6.441.000 6.428.000
Finansinntekter 1.153.000 1.159.000 983.000 916.000 678.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -8.000 -12.000 -9.000
Finans 1.142.000 1.143.000 975.000 904.000 669.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.599.000 7.500.000 7.545.000 7.345.000 7.097.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.128.000 4.497.000 5.017.000 5.537.000 6.057.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.171.000 1.748.000 962.000 1.295.000 1.919.000
Sum varige driftsmidler 6.299.000 6.244.000 5.979.000 6.832.000 7.976.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.299.000 6.244.000 5.979.000 6.832.000 7.976.000
Varebeholdning 787.000 639.000 585.000 531.000 716.000
Kundefordringer 2.502.000 1.344.000 1.919.000 1.568.000 1.459.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 88.849.000 80.203.000 71.207.000 64.797.000 55.585.000
Sum omløpsmidler 92.138.000 82.186.000 73.711.000 66.897.000 57.760.000
Sum eiendeler 98.437.000 88.430.000 79.690.000 73.729.000 65.736.000
Sum opptjent egenkapital 93.059.000 85.460.000 77.960.000 70.415.000 63.070.000
Sum egenkapital 93.159.000 85.560.000 78.060.000 70.515.000 63.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.011.000 254.000 282.000 511.000 216.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 856.000 1.031.000 1.044.000 933.000 1.043.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.411.000 1.585.000 305.000 1.769.000 1.306.000
Sum kortsiktig gjeld 5.278.000 2.871.000 1.631.000 3.214.000 2.566.000
Sum gjeld og egenkapital 98.437.000 88.431.000 79.691.000 73.729.000 65.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.860.000 79.315.000 72.080.000 63.683.000 55.194.000
Likviditetsgrad 1 17.5 28.6 45.2 20.8 22.5
Likviditetsgrad 2 17.3 28.4 44.8 20.6 22.2
Soliditet 94.6 96.8 9 95.6 96.1
Resultatgrad 20.2 19.3 20.1 20.5 20.6
Rentedekningsgrad 587.0 397.3 821.3 536.8 714.2
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.7 8.5 9.5 1 10.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN ELLER NESTFORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM
INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex