Helgeland Adventure AS
Juridisk navn:  Helgeland Adventure AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75093694
Ørnvikveien 19 Stongveien 68 Fax: 75093773
8766 Lurøy 8742 Selvær
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 989945262
Aksjekapital: 3.300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/4/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lurøy Bygg Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.6%
Resultat  
  
188.64%
Egenkapital  
  
21.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.448.000 1.060.000 969.000 858.000 0
Resultat: 508.000 176.000 161.000 138.000 -5.000
Egenkapital: 3.213.000 2.645.000 1.107.000 982.000 865.000
Regnskap for  Helgeland Adventure AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.448.000 1.060.000 969.000 858.000 0
Driftskostnader -816.000 -849.000 -772.000 -703.000 -5.000
Driftsresultat 632.000 210.000 198.000 155.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -35.000 -38.000 -18.000 0
Finans -124.000 -35.000 -38.000 -17.000 1.000
Resultat før skatt 508.000 176.000 161.000 138.000 -5.000
Skattekostnad 60.000 -39.000 -35.000 -21.000 0
Årsresultat 568.000 137.000 126.000 117.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.483.000 4.134.000 3.189.000 3.242.000 1.212.000
Sum omløpsmidler 1.234.000 1.096.000 116.000 343.000 349.000
Sum eiendeler 8.717.000 5.230.000 3.305.000 3.585.000 1.561.000
Sum opptjent egenkapital 913.000 345.000 207.000 82.000 -35.000
Sum egenkapital 3.213.000 2.645.000 1.107.000 982.000 865.000
Sum langsiktig gjeld 5.400.000 2.072.000 2.146.000 2.021.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 514.000 53.000 582.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 8.717.000 5.231.000 3.306.000 3.585.000 1.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 647.000 1.060.000 969.000 778.000 0
Andre inntekter 801.000 0 0 80.000 0
Driftsinntekter 1.448.000 1.060.000 969.000 858.000 0
Varekostnad -173.000 -386.000 -344.000 -258.000 0
Lønninger -127.000 -97.000 -126.000 -89.000 0
Avskrivning -279.000 -159.000 -154.000 -86.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -207.000 -148.000 -270.000 -5.000
Driftskostnader -816.000 -849.000 -772.000 -703.000 -5.000
Driftsresultat 632.000 210.000 198.000 155.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -35.000 -38.000 -18.000 0
Finans -124.000 -35.000 -38.000 -17.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 568.000 137.000 126.000 117.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.133.000 3.681.000 2.654.000 2.625.000 1.212.000
Maskiner anlegg 1.120.000 370.000 419.000 469.000 0
Driftsløsøre 180.000 83.000 116.000 149.000 0
Sum varige driftsmidler 7.433.000 4.134.000 3.189.000 3.242.000 1.212.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.483.000 4.134.000 3.189.000 3.242.000 1.212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 13.000 0
Andre fordringer 24.000 291.000 43.000 5.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 797.000 73.000 325.000 163.000
Sum omløpsmidler 1.234.000 1.096.000 116.000 343.000 349.000
Sum eiendeler 8.717.000 5.230.000 3.305.000 3.585.000 1.561.000
Sum opptjent egenkapital 913.000 345.000 207.000 82.000 -35.000
Sum egenkapital 3.213.000 2.645.000 1.107.000 982.000 865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 64.000 48.000 21.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.400.000 2.072.000 2.146.000 2.021.000 450.000
Leverandørgjeld 62.000 480.000 0 573.000 245.000
Betalbar skatt 0 22.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 2.000 31.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 10.000 13.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 514.000 53.000 582.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 8.717.000 5.231.000 3.306.000 3.585.000 1.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.130.000 582.000 63.000 -239.000 104.000
Likviditetsgrad 1 11.9 2.1 2.2 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 11.9 2.1 2.2 0.6 1.4
Soliditet 36.9 50.6 33.5 27.4 55.4
Resultatgrad 43.6 19.8 20.4 18.1
Rentedekningsgrad 5.1 6 5.2 8.6
Gjeldsgrad 1.7 1 2 2.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.3 4 6 4.4 -0.3
Signatur
14.05.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
MYHRE YNGVE
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANNESSEN OLE KRISTIAN
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex