Helen Holding AS
Juridisk navn:  Helen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23367660
Uranienborg Terrasse 2 Uranienborg Terrasse 2 Fax: 23367661
0351 Oslo 351 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989238922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Abc Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.21%
Resultat  
  
-103.16%
Egenkapital  
  
-2.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.057.000 27.903.000 1.607.000 2.084.000 1.956.000
Resultat: -855.000 27.056.000 -348.000 987.000 267.000
Egenkapital: 26.549.000 27.216.000 4.125.000 4.472.000 3.485.000
Regnskap for  Helen Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.057.000 27.903.000 1.607.000 2.084.000 1.956.000
Driftskostnader -1.998.000 -940.000 -1.263.000 -1.286.000 -1.424.000
Driftsresultat -940.000 26.963.000 344.000 798.000 532.000
Finansinntekter 137.000 334.000 49.000 597.000 172.000
Finanskostnader -52.000 -242.000 -740.000 -408.000 -436.000
Finans 85.000 92.000 -691.000 189.000 -264.000
Resultat før skatt -855.000 27.056.000 -348.000 987.000 267.000
Skattekostnad 188.000 -3.965.000 0 0 0
Årsresultat -667.000 23.091.000 -348.000 987.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.736.000 6.633.000 29.908.000 23.298.000 23.306.000
Sum omløpsmidler 19.313.000 30.652.000 6.327.000 6.956.000 5.316.000
Sum eiendeler 35.049.000 37.285.000 36.235.000 30.254.000 28.622.000
Sum opptjent egenkapital 26.449.000 27.116.000 4.025.000 4.372.000 3.385.000
Sum egenkapital 26.549.000 27.216.000 4.125.000 4.472.000 3.485.000
Sum langsiktig gjeld 8.416.000 10.069.000 32.036.000 25.719.000 25.021.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 1.000 73.000 63.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 35.049.000 37.286.000 36.234.000 30.254.000 28.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.057.000 27.903.000 1.607.000 2.084.000 1.956.000
Driftsinntekter 1.057.000 27.903.000 1.607.000 2.084.000 1.956.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 0 -228.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.990.000 -931.000 -1.254.000 -1.278.000 -1.195.000
Driftskostnader -1.998.000 -940.000 -1.263.000 -1.286.000 -1.424.000
Driftsresultat -940.000 26.963.000 344.000 798.000 532.000
Finansinntekter 137.000 334.000 49.000 597.000 172.000
Finanskostnader -52.000 -242.000 -740.000 -408.000 -436.000
Finans 85.000 92.000 -691.000 189.000 -264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -667.000 23.091.000 -348.000 987.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 973.000 973.000 973.000
Fast eiendom 15.639.000 6.617.000 28.911.000 22.294.000 22.294.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 97.000 15.000 23.000 31.000 39.000
Sum varige driftsmidler 15.736.000 6.633.000 28.935.000 22.325.000 22.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.736.000 6.633.000 29.908.000 23.298.000 23.306.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 4.030.000 3.455.000
Kasse, bank 19.313.000 30.652.000 6.327.000 2.927.000 1.860.000
Sum omløpsmidler 19.313.000 30.652.000 6.327.000 6.956.000 5.316.000
Sum eiendeler 35.049.000 37.285.000 36.235.000 30.254.000 28.622.000
Sum opptjent egenkapital 26.449.000 27.116.000 4.025.000 4.372.000 3.385.000
Sum egenkapital 26.549.000 27.216.000 4.125.000 4.472.000 3.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.804.000 2.992.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.416.000 10.069.000 32.036.000 25.719.000 25.021.000
Leverandørgjeld 84.000 0 73.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 0 94.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 63.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 1.000 73.000 63.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 35.049.000 37.286.000 36.234.000 30.254.000 28.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.229.000 30.651.000 6.254.000 6.893.000 5.200.000
Likviditetsgrad 1 229.9 30652 86.7 110.4 45.8
Likviditetsgrad 2 229.9 9999.9 86.7 110.4 45.8
Soliditet 75.7 7 11.4 14.8 12.2
Resultatgrad -88.9 96.6 21.4 38.3 27.2
Rentedekningsgrad -18.1 111.4 0.5 2 1.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 7.8 5.8 7.2
Total kapitalrentabilitet -2.3 73.2 1.1 4.6 2.5
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex