Helen De Jong AS
Juridisk navn:  Helen De Jong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67533322
Fürstlia 9 Fürstlia 9 Fax: 67517320
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988152250
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3179.31%
Egenkapital  
  
7.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.048.000 0 0 0 0
Resultat: 893.000 -29.000 -20.000 -10.000 -62.000
Egenkapital: 9.950.000 9.239.000 9.269.000 9.323.000 9.334.000
Regnskap for  Helen De Jong AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.048.000 0 0 0 0
Driftskostnader -155.000 -38.000 -18.000 -14.000 -28.000
Driftsresultat 893.000 -38.000 -18.000 -14.000 -28.000
Finansinntekter 7.000 8.000 0 4.000 3.000
Finanskostnader -8.000 0 -2.000 -1.000 -36.000
Finans -1.000 8.000 -2.000 3.000 -33.000
Resultat før skatt 893.000 -29.000 -20.000 -10.000 -62.000
Skattekostnad -182.000 0 0 0 6.000
Årsresultat 711.000 -29.000 -20.000 -10.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.696.000 9.630.000 9.620.000 9.585.000 9.472.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 302.000 340.000 510.000 596.000
Sum eiendeler 10.895.000 9.932.000 9.960.000 10.095.000 10.068.000
Sum opptjent egenkapital 9.750.000 9.039.000 9.069.000 9.123.000 9.134.000
Sum egenkapital 9.950.000 9.239.000 9.269.000 9.323.000 9.334.000
Sum langsiktig gjeld 687.000 687.000 687.000 771.000 734.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 5.000 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.895.000 9.931.000 9.960.000 10.094.000 10.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.048.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.048.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -38.000 -18.000 -14.000 -28.000
Driftskostnader -155.000 -38.000 -18.000 -14.000 -28.000
Driftsresultat 893.000 -38.000 -18.000 -14.000 -28.000
Finansinntekter 7.000 8.000 0 4.000 3.000
Finanskostnader -8.000 0 -2.000 -1.000 -36.000
Finans -1.000 8.000 -2.000 3.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 711.000 -29.000 -20.000 -10.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 15.000 15.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.696.000 9.615.000 9.604.000 9.569.000 9.457.000
Sum anleggsmidler 9.696.000 9.630.000 9.620.000 9.585.000 9.472.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 99.000 99.000 136.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.156.000 202.000 241.000 374.000 489.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 302.000 340.000 510.000 596.000
Sum eiendeler 10.895.000 9.932.000 9.960.000 10.095.000 10.068.000
Sum opptjent egenkapital 9.750.000 9.039.000 9.069.000 9.123.000 9.134.000
Sum egenkapital 9.950.000 9.239.000 9.269.000 9.323.000 9.334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 687.000 687.000 687.000 687.000 687.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 687.000 687.000 687.000 771.000 734.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 167.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 5.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000 5.000 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 10.895.000 9.931.000 9.960.000 10.094.000 10.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 941.000 297.000 336.000 510.000 596.000
Likviditetsgrad 1 4.6 60.4 8
Likviditetsgrad 2 4.6 60.4 8 0 0
Soliditet 91.3 9 93.1 92.4 92.7
Resultatgrad 85.2
Rentedekningsgrad 111.6 -0.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2
Signatur
07.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex