Helen As
Juridisk navn:  Helen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78436530
Svaneveien 1 Svaneveien 1 Fax:
9512 Alta 9512 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 994987232
Aksjekapital: 850.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.56%
Resultat  
  
-81.43%
Egenkapital  
  
1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.313.000 1.468.000 1.067.000 6.012.000 6.496.000
Resultat: 26.000 140.000 75.000 -5.000 559.000
Egenkapital: 1.433.000 1.413.000 1.304.000 1.038.000 493.000
Regnskap for  Helen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.313.000 1.468.000 1.067.000 6.012.000 6.496.000
Driftskostnader -1.629.000 -874.000 -826.000 -5.922.000 -5.937.000
Driftsresultat 684.000 593.000 240.000 90.000 559.000
Finansinntekter 6.000 0 2.000 0
Finanskostnader -658.000 -460.000 -165.000 -96.000 -1.000
Finans -658.000 -454.000 -165.000 -94.000 -1.000
Resultat før skatt 26.000 140.000 75.000 -5.000 559.000
Skattekostnad -6.000 -31.000 -9.000 0 -81.000
Årsresultat 20.000 109.000 66.000 -5.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.321.000 15.481.000 7.631.000 4.938.000 134.000
Sum omløpsmidler 303.000 150.000 537.000 678.000 1.043.000
Sum eiendeler 15.624.000 15.631.000 8.168.000 5.616.000 1.177.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 563.000 454.000 388.000 393.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.413.000 1.304.000 1.038.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 13.861.000 13.578.000 6.396.000 3.847.000 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 641.000 468.000 731.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 15.624.000 15.632.000 8.168.000 5.616.000 1.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -2.000 406.000 6.012.000 6.496.000
Andre inntekter 2.313.000 1.470.000 661.000 0 0
Driftsinntekter 2.313.000 1.468.000 1.067.000 6.012.000 6.496.000
Varekostnad 0 -39.000 -2.536.000 -2.835.000
Lønninger -716.000 -336.000 -277.000 -2.706.000 -2.217.000
Avskrivning -161.000 -158.000 -121.000 -82.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -752.000 -380.000 -389.000 -598.000 -849.000
Driftskostnader -1.629.000 -874.000 -826.000 -5.922.000 -5.937.000
Driftsresultat 684.000 593.000 240.000 90.000 559.000
Finansinntekter 6.000 0 2.000 0
Finanskostnader -658.000 -460.000 -165.000 -96.000 -1.000
Finans -658.000 -454.000 -165.000 -94.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 109.000 66.000 -5.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.319.000 15.446.000 7.562.000 4.828.000 0
Maskiner anlegg 2.000 32.000 61.000 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 98.000 134.000
Sum varige driftsmidler 15.321.000 15.478.000 7.625.000 4.926.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 6.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 15.321.000 15.481.000 7.631.000 4.938.000 134.000
Varebeholdning 0 0 118.000 175.000
Kundefordringer 203.000 52.000 337.000 2.000 20.000
Andre fordringer 6.000 34.000 17.000 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 64.000 183.000 558.000 832.000
Sum omløpsmidler 303.000 150.000 537.000 678.000 1.043.000
Sum eiendeler 15.624.000 15.631.000 8.168.000 5.616.000 1.177.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 563.000 454.000 388.000 393.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.413.000 1.304.000 1.038.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 39.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.861.000 13.578.000 6.396.000 3.847.000 0
Leverandørgjeld 9.000 21.000 18.000 91.000 168.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 81.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 95.000 58.000 131.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 239.000 525.000 391.000 509.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 641.000 468.000 731.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 15.624.000 15.632.000 8.168.000 5.616.000 1.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 -491.000 69.000 -53.000 360.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.2 1.1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 1.1 0.8 1.3
Soliditet 9.2 9 1 18.5 41.9
Resultatgrad 29.6 40.4 22.5 1.5 8.6
Rentedekningsgrad 1.0 1.3 1.5 0.9 5
Gjeldsgrad 9.9 10.1 5.3 4.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.4 3.8 2.9 1.6 47.5
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex