Heidal Ysteri AS
Juridisk navn:  Heidal Ysteri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61234140
Fax: 61234452
2676 Heidal 2676 Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 979984235
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/26/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.62%
Resultat  
  
-68.26%
Egenkapital  
  
9.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.259.000 4.943.000 4.713.000 3.406.000 3.479.000
Resultat: 93.000 293.000 281.000 121.000 191.000
Egenkapital: 943.000 865.000 636.000 414.000 321.000
Regnskap for  Heidal Ysteri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.259.000 4.943.000 4.713.000 3.406.000 3.479.000
Driftskostnader -6.021.000 -4.589.000 -4.381.000 -3.273.000 -3.276.000
Driftsresultat 238.000 353.000 332.000 134.000 204.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -145.000 -61.000 -51.000 -13.000 -13.000
Finans -145.000 -61.000 -51.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt 93.000 293.000 281.000 121.000 191.000
Skattekostnad -14.000 -64.000 -58.000 -28.000 -46.000
Årsresultat 78.000 229.000 222.000 93.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.042.000 4.831.000 1.257.000 37.000 37.000
Sum omløpsmidler 2.650.000 2.185.000 1.458.000 1.090.000 738.000
Sum eiendeler 8.692.000 7.016.000 2.715.000 1.127.000 775.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 765.000 536.000 314.000 221.000
Sum egenkapital 943.000 865.000 636.000 414.000 321.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 1.289.000 1.359.000 6.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 7.734.000 4.862.000 720.000 707.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.691.000 7.016.000 2.715.000 1.127.000 775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.243.000 4.943.000 4.710.000 3.285.000 3.279.000
Andre inntekter 16.000 0 4.000 121.000 200.000
Driftsinntekter 6.259.000 4.943.000 4.713.000 3.406.000 3.479.000
Varekostnad -2.509.000 -1.907.000 -2.079.000 -1.481.000 -1.447.000
Lønninger -2.238.000 -1.681.000 -1.489.000 -1.073.000 -1.181.000
Avskrivning -224.000 -111.000 -72.000 -6.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.050.000 -890.000 -741.000 -713.000 -641.000
Driftskostnader -6.021.000 -4.589.000 -4.381.000 -3.273.000 -3.276.000
Driftsresultat 238.000 353.000 332.000 134.000 204.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -145.000 -61.000 -51.000 -13.000 -13.000
Finans -145.000 -61.000 -51.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 229.000 222.000 93.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 23.000 27.000 31.000 36.000
Fast eiendom 5.872.000 4.684.000 1.130.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 117.000 94.000 0 2.000
Sum varige driftsmidler 6.016.000 4.801.000 1.224.000 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Sum anleggsmidler 6.042.000 4.831.000 1.257.000 37.000 37.000
Varebeholdning 343.000 302.000 190.000 418.000 350.000
Kundefordringer 126.000 309.000 528.000 138.000 344.000
Andre fordringer 814.000 439.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.367.000 1.135.000 739.000 529.000 44.000
Sum omløpsmidler 2.650.000 2.185.000 1.458.000 1.090.000 738.000
Sum eiendeler 8.692.000 7.016.000 2.715.000 1.127.000 775.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 765.000 536.000 314.000 221.000
Sum egenkapital 943.000 865.000 636.000 414.000 321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.408.000 3.728.000 0 0 58.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 1.289.000 1.359.000 6.000 13.000
Leverandørgjeld 896.000 774.000 216.000 443.000 60.000
Betalbar skatt 64.000 58.000 28.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 70.000 235.000 108.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 225.000 210.000 114.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 7.734.000 4.862.000 720.000 707.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.691.000 7.016.000 2.715.000 1.127.000 775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.084.000 -2.677.000 738.000 383.000 297.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 2 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1.8 1 0.9
Soliditet 10.9 12.3 23.4 36.7 41.4
Resultatgrad 3.8 7.1 7 3.9 5.9
Rentedekningsgrad 1.6 5.8 6.5 10.3 15.7
Gjeldsgrad 8.2 7.1 3.3 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 5 12.2 11.9 26.3
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex