Heggen Holding As
Juridisk navn:  Heggen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90201723
Grunnane 134 Grunnane 134 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997221761
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2011 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -5.000
Egenkapital: 0 0 0 78.000 78.000
Regnskap for  Heggen Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -5.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 813.000 813.000 0 813.000 753.000
Sum omløpsmidler 0 0 813.000 0 0
Sum eiendeler 813.000 813.000 813.000 813.000 753.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -100.000 -100.000 -22.000 -22.000
Sum egenkapital 0 0 0 78.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 813.000 813.000 813.000 735.000 675.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 813.000 813.000 813.000 813.000 753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -5.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -5.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 813.000 813.000 0 813.000 753.000
Sum anleggsmidler 813.000 813.000 0 813.000 753.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 813.000 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 813.000 0 0
Sum eiendeler 813.000 813.000 813.000 813.000 753.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -100.000 -100.000 -22.000 -22.000
Sum egenkapital 0 0 0 78.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 813.000 813.000 813.000 735.000 675.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 813.000 813.000 813.000 813.000 753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 813.000 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 0 0 0 9.6 10.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.4 8.7
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 -0.7
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex