Hedmark Elementmontasje As
Juridisk navn:  Hedmark Elementmontasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94867784
Heimdalsvegen 202 Heimdalsvegen 202 Fax:
2340 Løten 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 916161328
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/21/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.23%
Resultat  
  
6.22%
Egenkapital  
  
18.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.247.000 12.695.000 10.221.000 12.633.000 6.932.000
Resultat: 222.000 209.000 -20.000 247.000 314.000
Egenkapital: 1.078.000 912.000 771.000 786.000 598.000
Regnskap for  Hedmark Elementmontasje As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.247.000 12.695.000 10.221.000 12.633.000 6.932.000
Driftskostnader -14.000.000 -12.493.000 -10.258.000 -12.396.000 -6.619.000
Driftsresultat 246.000 202.000 -38.000 237.000 313.000
Finansinntekter 1.000 22.000 20.000 11.000 2.000
Finanskostnader -26.000 -15.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -25.000 7.000 18.000 10.000 1.000
Resultat før skatt 222.000 209.000 -20.000 247.000 314.000
Skattekostnad -56.000 -68.000 5.000 -59.000 -90.000
Årsresultat 166.000 141.000 -15.000 188.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 486.000 465.000 146.000 167.000 152.000
Sum omløpsmidler 3.384.000 3.039.000 2.720.000 2.743.000 1.403.000
Sum eiendeler 3.870.000 3.504.000 2.866.000 2.910.000 1.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.055.000 889.000 748.000 763.000 575.000
Sum egenkapital 1.078.000 912.000 771.000 786.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 292.000 206.000 1.000 17.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.501.000 2.387.000 2.094.000 2.106.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 3.871.000 3.505.000 2.866.000 2.909.000 1.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.247.000 12.546.000 10.221.000 12.633.000 6.932.000
Andre inntekter 149.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.247.000 12.695.000 10.221.000 12.633.000 6.932.000
Varekostnad -4.317.000 -1.605.000 -2.125.000 -3.993.000 -1.131.000
Lønninger -7.567.000 -7.064.000 -5.817.000 -4.570.000 -2.375.000
Avskrivning -186.000 -138.000 -51.000 -32.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.930.000 -3.686.000 -2.265.000 -3.801.000 -3.092.000
Driftskostnader -14.000.000 -12.493.000 -10.258.000 -12.396.000 -6.619.000
Driftsresultat 246.000 202.000 -38.000 237.000 313.000
Finansinntekter 1.000 22.000 20.000 11.000 2.000
Finanskostnader -26.000 -15.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -25.000 7.000 18.000 10.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 141.000 -15.000 188.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 450.000 122.000 133.000 110.000
Sum varige driftsmidler 480.000 450.000 122.000 133.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 15.000 24.000 33.000 42.000
Sum anleggsmidler 486.000 465.000 146.000 167.000 152.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.996.000 1.551.000 2.020.000 2.482.000 640.000
Andre fordringer 52.000 380.000 145.000 38.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 337.000 1.108.000 555.000 222.000 702.000
Sum omløpsmidler 3.384.000 3.039.000 2.720.000 2.743.000 1.403.000
Sum eiendeler 3.870.000 3.504.000 2.866.000 2.910.000 1.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.055.000 889.000 748.000 763.000 575.000
Sum egenkapital 1.078.000 912.000 771.000 786.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 17.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 292.000 206.000 1.000 17.000 10.000
Leverandørgjeld 509.000 575.000 405.000 737.000 456.000
Betalbar skatt 56.000 69.000 11.000 52.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 620.000 667.000 721.000 574.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.317.000 1.076.000 956.000 743.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 2.501.000 2.387.000 2.094.000 2.106.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 3.871.000 3.505.000 2.866.000 2.909.000 1.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 883.000 652.000 626.000 637.000 455.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5
Soliditet 27.8 2 26.9 2 38.4
Resultatgrad 1.7 1.6 -0.4 1.9 4.5
Rentedekningsgrad 9.5 13.5 - 2 3
Gjeldsgrad 2.6 2.8 2.7 2.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.4 6.4 -0.6 8.5 20.2
Signatur
09.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex