Hedmark Bilsenter AS
Juridisk navn:  Hedmark Bilsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62359340
Fax: 62359350
2364 Næroset 2364 Næroset
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 979430930
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/25/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.77%
Resultat  
  
-298.16%
Egenkapital  
  
-732.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.529.000 20.810.000 21.893.000 26.876.000 29.913.000
Resultat: -1.517.000 -381.000 -356.000 -536.000 100.000
Egenkapital: -1.724.000 -207.000 173.000 530.000 1.278.000
Regnskap for  Hedmark Bilsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.529.000 20.810.000 21.893.000 26.876.000 29.913.000
Driftskostnader -18.724.000 -20.967.000 -21.988.000 -27.163.000 -29.606.000
Driftsresultat -1.195.000 -156.000 -96.000 -288.000 307.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader -322.000 -225.000 -265.000 -249.000 -207.000
Finans -322.000 -225.000 -261.000 -249.000 -207.000
Resultat før skatt -1.517.000 -381.000 -356.000 -536.000 100.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -25.000
Årsresultat -1.517.000 -381.000 -356.000 -536.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 393.000 603.000 494.000 686.000
Sum omløpsmidler 4.800.000 6.991.000 7.064.000 6.353.000 6.941.000
Sum eiendeler 5.008.000 7.384.000 7.667.000 6.847.000 7.627.000
Sum opptjent egenkapital -1.824.000 -307.000 73.000 430.000 1.178.000
Sum egenkapital -1.724.000 -207.000 173.000 530.000 1.278.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 1.053.000 1.503.000 1.943.000 1.254.000
Sum kortsiktig gjeld 6.109.000 6.539.000 5.990.000 4.374.000 5.094.000
Sum gjeld og egenkapital 5.008.000 7.385.000 7.666.000 6.847.000 7.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.529.000 20.810.000 21.813.000 26.876.000 29.913.000
Andre inntekter 0 0 80.000 0 0
Driftsinntekter 17.529.000 20.810.000 21.893.000 26.876.000 29.913.000
Varekostnad -5.143.000 -5.400.000 -6.370.000 -12.883.000 -14.410.000
Lønninger -7.443.000 -8.259.000 -8.911.000 -7.975.000 -8.617.000
Avskrivning -185.000 -210.000 -176.000 -211.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.953.000 -7.098.000 -6.531.000 -6.094.000 -6.426.000
Driftskostnader -18.724.000 -20.967.000 -21.988.000 -27.163.000 -29.606.000
Driftsresultat -1.195.000 -156.000 -96.000 -288.000 307.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader -322.000 -225.000 -265.000 -249.000 -207.000
Finans -322.000 -225.000 -261.000 -249.000 -207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -212.000 0
Årsresultat -1.517.000 -381.000 -356.000 -536.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 383.000 592.000 484.000 675.000
Sum varige driftsmidler 198.000 383.000 592.000 484.000 675.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 208.000 393.000 603.000 494.000 686.000
Varebeholdning 2.768.000 2.979.000 2.981.000 2.753.000 2.892.000
Kundefordringer 1.887.000 2.570.000 3.273.000 2.973.000 3.418.000
Andre fordringer 0 1.139.000 350.000 212.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 304.000 460.000 415.000 573.000
Sum omløpsmidler 4.800.000 6.991.000 7.064.000 6.353.000 6.941.000
Sum eiendeler 5.008.000 7.384.000 7.667.000 6.847.000 7.627.000
Sum opptjent egenkapital -1.824.000 -307.000 73.000 430.000 1.178.000
Sum egenkapital -1.724.000 -207.000 173.000 530.000 1.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 272.000 274.000 102.000 270.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 1.053.000 1.503.000 1.943.000 1.254.000
Leverandørgjeld 1.973.000 1.939.000 2.463.000 1.680.000 1.658.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 2.492.000 2.827.000 2.610.000 1.452.000 2.321.000
Utbytte 0 0 0 -212.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.371.000 1.499.000 816.000 759.000 795.000
Sum kortsiktig gjeld 6.109.000 6.539.000 5.990.000 4.374.000 5.094.000
Sum gjeld og egenkapital 5.008.000 7.385.000 7.666.000 6.847.000 7.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.309.000 452.000 1.074.000 1.979.000 1.847.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8
Soliditet -34.4 -2.8 2.3 7.7 16.8
Resultatgrad -6.8 -0.7 -0.4 -1.1 1.0
Rentedekningsgrad -3.7 -0.7 -0.4 -1.2 1.5
Gjeldsgrad -3.9 -36.7 43.3 11.9 5.0
Total kapitalrentabilitet -23.9 -2.1 -1.2 -4.2 4.0
Signatur
02.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex