Hechla AS
Juridisk navn:  Hechla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67131222
Ringeriksveien 173 Ringeriksveien 173 Fax: 67132256
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977046440
Aksjekapital: 2.940.600 NOK
Etableringsdato: 10/16/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.77%
Resultat  
  
-27.42%
Egenkapital  
  
-0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.594.000 4.725.000 4.501.000 4.299.000 4.286.000
Resultat: 1.826.000 2.516.000 962.000 1.657.000 1.882.000
Egenkapital: 4.486.000 4.513.000 3.552.000 4.460.000 4.695.000
Regnskap for  Hechla AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.594.000 4.725.000 4.501.000 4.299.000 4.286.000
Driftskostnader -2.475.000 -1.925.000 -3.262.000 -2.276.000 -2.006.000
Driftsresultat 2.119.000 2.800.000 1.240.000 2.023.000 2.280.000
Finansinntekter 135.000 89.000 81.000 77.000 87.000
Finanskostnader -429.000 -373.000 -359.000 -442.000 -485.000
Finans -294.000 -284.000 -278.000 -365.000 -398.000
Resultat før skatt 1.826.000 2.516.000 962.000 1.657.000 1.882.000
Skattekostnad -402.000 -555.000 -207.000 -392.000 -465.000
Årsresultat 1.424.000 1.961.000 755.000 1.265.000 1.417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.564.000 17.049.000 18.358.000 18.548.000 17.927.000
Sum omløpsmidler 17.236.000 5.032.000 2.413.000 3.494.000 5.176.000
Sum eiendeler 33.800.000 22.081.000 20.771.000 22.042.000 23.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.241.000 1.267.000 306.000 1.215.000 1.449.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.513.000 3.552.000 4.460.000 4.695.000
Sum langsiktig gjeld 25.702.000 14.243.000 14.566.000 15.168.000 15.885.000
Sum kortsiktig gjeld 3.612.000 3.325.000 2.653.000 2.413.000 2.523.000
Sum gjeld og egenkapital 33.800.000 22.080.000 20.770.000 22.041.000 23.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.594.000 4.725.000 4.501.000 4.299.000 4.273.000
Andre inntekter 0 0 0 0 13.000
Driftsinntekter 4.594.000 4.725.000 4.501.000 4.299.000 4.286.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -762.000 -758.000 -736.000 -706.000 -665.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.713.000 -1.167.000 -2.526.000 -1.570.000 -1.341.000
Driftskostnader -2.475.000 -1.925.000 -3.262.000 -2.276.000 -2.006.000
Driftsresultat 2.119.000 2.800.000 1.240.000 2.023.000 2.280.000
Finansinntekter 135.000 89.000 81.000 77.000 87.000
Finanskostnader -429.000 -373.000 -359.000 -442.000 -485.000
Finans -294.000 -284.000 -278.000 -365.000 -398.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -500.000
Årsresultat 1.424.000 1.961.000 755.000 1.265.000 1.417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.831.000 15.287.000 16.015.000 16.176.000 16.067.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 58.000 86.000 115.000 144.000
Sum varige driftsmidler 14.859.000 15.344.000 16.102.000 16.291.000 16.211.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.705.000 1.705.000 2.256.000 2.256.000 1.716.000
Sum anleggsmidler 16.564.000 17.049.000 18.358.000 18.548.000 17.927.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.433.000 1.655.000 172.000 61.000 1.337.000
Andre fordringer 173.000 112.000 294.000 399.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.630.000 3.265.000 1.947.000 3.033.000 3.224.000
Sum omløpsmidler 17.236.000 5.032.000 2.413.000 3.494.000 5.176.000
Sum eiendeler 33.800.000 22.081.000 20.771.000 22.042.000 23.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.241.000 1.267.000 306.000 1.215.000 1.449.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.513.000 3.552.000 4.460.000 4.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 517.000 524.000 547.000 549.000 539.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.859.000 0 1.116.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.702.000 14.243.000 14.566.000 15.168.000 15.885.000
Leverandørgjeld 347.000 150.000 143.000 171.000 127.000
Betalbar skatt 0 578.000 0 381.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 173.000 148.000 0 215.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.357.000 1.425.000 246.000 361.000 1.445.000
Sum kortsiktig gjeld 3.612.000 3.325.000 2.653.000 2.413.000 2.523.000
Sum gjeld og egenkapital 33.800.000 22.080.000 20.770.000 22.041.000 23.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.624.000 1.707.000 -240.000 1.081.000 2.653.000
Likviditetsgrad 1 4.8 1.5 0.9 1.4 2.1
Likviditetsgrad 2 4.8 1.5 0.9 1.4 2.1
Soliditet 13.3 20.4 17.1 20.2 20.3
Resultatgrad 46.1 59.3 27.5 47.1 53.2
Rentedekningsgrad 4.9 7.5 3.5 4.6 4.9
Gjeldsgrad 6.5 3.9 4.8 3.9 3.9
Total kapitalrentabilitet 6.7 13.1 6.4 9.5 10.2
Signatur
24.08.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2009
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex