Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heat Con Varmeteknikk AS
Juridisk navn:  Heat Con Varmeteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23141880
Professor Birkelands Vei 24B Professor Birkelands Vei 24B Fax: 23141889
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917081301
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/10/1932
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.01%
Resultat  
  
-84%
Egenkapital  
  
-7.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.226.000 19.836.000 15.308.000 14.397.000 27.359.000
Resultat: 40.000 250.000 -772.000 -168.000 1.773.000
Egenkapital: 1.682.000 1.827.000 1.817.000 2.589.000 2.757.000
Regnskap for  Heat Con Varmeteknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.226.000 19.836.000 15.308.000 14.397.000 27.359.000
Driftskostnader -21.166.000 -19.544.000 -16.069.000 -14.457.000 -25.364.000
Driftsresultat 59.000 292.000 -760.000 -60.000 1.994.000
Finansinntekter 387.000 222.000 134.000 232.000 289.000
Finanskostnader -407.000 -263.000 -146.000 -340.000 -511.000
Finans -20.000 -41.000 -12.000 -108.000 -222.000
Resultat før skatt 40.000 250.000 -772.000 -168.000 1.773.000
Skattekostnad -185.000 0 0 0 -450.000
Årsresultat -145.000 250.000 -772.000 -168.000 1.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 27.000 72.000 79.000
Sum omløpsmidler 7.381.000 3.949.000 6.825.000 7.011.000 8.677.000
Sum eiendeler 7.393.000 3.968.000 6.852.000 7.083.000 8.756.000
Sum opptjent egenkapital 1.532.000 1.677.000 1.667.000 2.439.000 2.607.000
Sum egenkapital 1.682.000 1.827.000 1.817.000 2.589.000 2.757.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.712.000 2.141.000 5.035.000 4.494.000 5.999.000
Sum gjeld og egenkapital 7.394.000 3.968.000 6.852.000 7.083.000 8.756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.226.000 19.836.000 15.308.000 14.397.000 27.359.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.226.000 19.836.000 15.308.000 14.397.000 27.359.000
Varekostnad -15.867.000 -14.496.000 -11.580.000 -10.778.000 -21.469.000
Lønninger -2.723.000 -2.620.000 -2.784.000 -2.498.000 -2.432.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -45.000 -44.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.569.000 -2.421.000 -1.660.000 -1.137.000 -1.414.000
Driftskostnader -21.166.000 -19.544.000 -16.069.000 -14.457.000 -25.364.000
Driftsresultat 59.000 292.000 -760.000 -60.000 1.994.000
Finansinntekter 387.000 222.000 134.000 232.000 289.000
Finanskostnader -407.000 -263.000 -146.000 -340.000 -511.000
Finans -20.000 -41.000 -12.000 -108.000 -222.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.351.000
Utbytte -240.000 0 0 0
Årsresultat -145.000 250.000 -772.000 -168.000 1.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 19.000 27.000 72.000 79.000
Sum varige driftsmidler 12.000 19.000 27.000 72.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 27.000 72.000 79.000
Varebeholdning 478.000 361.000 313.000 387.000 372.000
Kundefordringer 5.327.000 1.311.000 3.376.000 2.596.000 5.955.000
Andre fordringer 141.000 112.000 2.110.000 1.628.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.435.000 2.165.000 1.026.000 2.400.000 2.342.000
Sum omløpsmidler 7.381.000 3.949.000 6.825.000 7.011.000 8.677.000
Sum eiendeler 7.393.000 3.968.000 6.852.000 7.083.000 8.756.000
Sum opptjent egenkapital 1.532.000 1.677.000 1.667.000 2.439.000 2.607.000
Sum egenkapital 1.682.000 1.827.000 1.817.000 2.589.000 2.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.824.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.293.000 743.000 1.790.000 2.149.000 3.451.000
Betalbar skatt 185.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.751.000 717.000 877.000 470.000 467.000
Utbytte -240.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.477.000 441.000 2.368.000 1.875.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 5.712.000 2.141.000 5.035.000 4.494.000 5.999.000
Sum gjeld og egenkapital 7.394.000 3.968.000 6.852.000 7.083.000 8.756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.669.000 1.808.000 1.790.000 2.517.000 2.678.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.4 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.3 1.5 1.4
Soliditet 22.7 4 26.5 36.6 31.5
Resultatgrad 0.3 1.5 -0.4 7.3
Rentedekningsgrad 0.1 1.1 -5.2 -0.2 3.9
Gjeldsgrad 3.4 1.2 2.8 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 6.0 1 -9.1 2.4 26.1
Signatur
17.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex