Havfiskeri As
Juridisk navn:  Havfiskeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 462 Hovedveien 7 Fax:
9750 Honningsvåg 9760 Nordvågen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 818431082
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.52%
Resultat  
  
-53.77%
Egenkapital  
  
90%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Resultat: 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Egenkapital: 494.000 260.000 30.000 30.000
Regnskap for  Havfiskeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Driftskostnader -2.606.000 -2.198.000 -940.000 -1.200.000
Driftsresultat 91.000 199.000 -161.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Sum omløpsmidler 1.064.000 873.000 702.000 667.000
Sum eiendeler 1.239.000 973.000 758.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 230.000 0 0
Sum egenkapital 494.000 260.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 713.000 728.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 973.000 758.000 667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.697.000 2.397.000 779.000 1.066.000
Varekostnad -1.977.000 -1.523.000 -435.000 -1.204.000
Lønninger -358.000 -202.000 -30.000 -40.000
Avskrivning -13.000 -13.000 0 0
Nedskrivning 0 0 -4.000 0
Andre driftskostnader -446.000 -460.000 -471.000 -386.000
Driftskostnader -2.606.000 -2.198.000 -940.000 -1.200.000
Driftsresultat 91.000 199.000 -161.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 199.000 -161.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 175.000 100.000 56.000 0
Varebeholdning 915.000 727.000 687.000 531.000
Kundefordringer 76.000 133.000 14.000 135.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 13.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 1.064.000 873.000 702.000 667.000
Sum eiendeler 1.239.000 973.000 758.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 230.000 0 0
Sum egenkapital 494.000 260.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Leverandørgjeld 400.000 115.000 0 592.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 128.000 25.000 -46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 471.000 702.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 713.000 728.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 973.000 758.000 667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 318.000 160.000 -26.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0 0.2
Soliditet 39.8 26.7 4 4.5
Resultatgrad 3.4 8.3 -20.7 -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 2.7 24.3 21.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 20.5 -21.2 -19.9
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex