Havfiske Camp Bindal As
Juridisk navn:  Havfiske Camp Bindal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91764619
Lysfjord Lysfjord Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 915568548
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.28%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 236.000 244.000 161.000 250.000 170.000
Resultat: 35.000 20.000 -79.000 3.000 -322.000
Egenkapital: -284.000 -311.000 -327.000 -261.000 -259.000
Regnskap for  Havfiske Camp Bindal As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 236.000 244.000 161.000 250.000 170.000
Driftskostnader -157.000 -179.000 -192.000 -179.000 -473.000
Driftsresultat 80.000 65.000 -31.000 72.000 -303.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -44.000 -46.000 -48.000 -70.000 -19.000
Finans -44.000 -46.000 -48.000 -69.000 -19.000
Resultat før skatt 35.000 20.000 -79.000 3.000 -322.000
Skattekostnad -8.000 -4.000 14.000 -5.000 77.000
Årsresultat 28.000 15.000 -66.000 -2.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 893.000 1.003.000 1.113.000 1.123.000 429.000
Sum omløpsmidler 119.000 26.000 27.000 79.000 152.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.029.000 1.140.000 1.202.000 581.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -341.000 -357.000 -291.000 -293.000
Sum egenkapital -284.000 -311.000 -327.000 -261.000 -259.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 773.000 849.000 925.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 568.000 618.000 538.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.030.000 1.140.000 1.202.000 580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 218.000 244.000 161.000 250.000 9.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 161.000
Driftsinntekter 236.000 244.000 161.000 250.000 170.000
Varekostnad 0 0 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -103.000 -105.000 -102.000 -74.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -74.000 -90.000 -105.000 -436.000
Driftskostnader -157.000 -179.000 -192.000 -179.000 -473.000
Driftsresultat 80.000 65.000 -31.000 72.000 -303.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -44.000 -46.000 -48.000 -70.000 -19.000
Finans -44.000 -46.000 -48.000 -69.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 15.000 -66.000 -2.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 97.000 102.000 88.000 92.000
Fast eiendom 562.000 625.000 688.000 751.000 175.000
Maskiner anlegg 241.000 281.000 323.000 283.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 803.000 906.000 1.011.000 1.035.000 336.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 893.000 1.003.000 1.113.000 1.123.000 429.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 115.000 0 0 1.000 0
Andre fordringer 4.000 4.000 11.000 66.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 22.000 16.000 12.000 14.000
Sum omløpsmidler 119.000 26.000 27.000 79.000 152.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.029.000 1.140.000 1.202.000 581.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -341.000 -357.000 -291.000 -293.000
Sum egenkapital -284.000 -311.000 -327.000 -261.000 -259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 697.000 773.000 849.000 925.000 720.000
Leverandørgjeld 5.000 0 4.000 7.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 544.000 614.000 531.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 568.000 618.000 538.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.030.000 1.140.000 1.202.000 580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -480.000 -542.000 -591.000 -459.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0.1 1.3
Soliditet -28.1 -30.2 -28.7 -21.7 -44.6
Resultatgrad 33.9 26.6 -19.3 28.8 -178.2
Rentedekningsgrad 1.8 1.4 -0.6 1 -15.9
Gjeldsgrad -4.6 -4.3 -4.5 -5.6 -3.2
Total kapitalrentabilitet 7.9 6.3 -2.7 6.1 -52.2
Signatur
03.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex