Havfiske As
Juridisk navn:  Havfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trøsemarkveien 100 Trøsemarkveien 100 Fax:
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 922547971
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50%
Resultat  
  
-695.24%
Egenkapital  
  
-304.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 126.000 84.000
Resultat: -125.000 21.000
Egenkapital: -84.000 41.000
Regnskap for  Havfiske As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 126.000 84.000
Driftskostnader -251.000 -63.000
Driftsresultat -125.000 21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -125.000 21.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat -125.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 960.000 173.000
Sum omløpsmidler 44.000 128.000
Sum eiendeler 1.004.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 16.000
Sum egenkapital -84.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000 82.000
Andre inntekter 2.000 2.000
Driftsinntekter 126.000 84.000
Varekostnad -2.000 -1.000
Lønninger -1.000 0
Avskrivning -149.000 -43.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -99.000 -19.000
Driftskostnader -251.000 -63.000
Driftsresultat -125.000 21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -125.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 129.000 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 159.000 173.000
Sum varige driftsmidler 960.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 960.000 173.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000 54.000
Andre fordringer 37.000 58.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000 16.000
Sum omløpsmidler 44.000 128.000
Sum eiendeler 1.004.000 301.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 16.000
Sum egenkapital -84.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 679.000 2.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 409.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.044.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -8.4 13.6
Resultatgrad -99.2 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.0 6.3
Total kapitalrentabilitet -12.5 7
Signatur
05.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex