Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugeveien 62 AS
Juridisk navn:  Haugeveien 62 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721857
Haugevegen 62 Haugeveien 63 Fax:
5523 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 912494063
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.91%
Resultat  
  
48.94%
Egenkapital  
  
22.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 186.000 179.000 184.000 180.000 141.000
Resultat: 70.000 47.000 74.000 58.000 -66.000
Egenkapital: -247.000 -317.000 -364.000 -438.000 -495.000
Regnskap for  Haugeveien 62 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 186.000 179.000 184.000 180.000 141.000
Driftskostnader -102.000 -116.000 -94.000 -104.000 -188.000
Driftsresultat 84.000 63.000 90.000 76.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -16.000 -16.000 -18.000 -19.000
Finans -14.000 -16.000 -16.000 -18.000 -19.000
Resultat før skatt 70.000 47.000 74.000 58.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 -205.000
Årsresultat 70.000 47.000 74.000 58.000 -271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum omløpsmidler 137.000 110.000 87.000 47.000 17.000
Sum eiendeler 707.000 680.000 657.000 617.000 587.000
Sum opptjent egenkapital -347.000 -417.000 -464.000 -538.000 -595.000
Sum egenkapital -247.000 -317.000 -364.000 -438.000 -495.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 380.000 413.000 444.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 617.000 608.000 611.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 680.000 657.000 617.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 186.000 179.000 184.000 180.000 141.000
Driftsinntekter 186.000 179.000 184.000 180.000 141.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -116.000 -94.000 -104.000 -188.000
Driftskostnader -102.000 -116.000 -94.000 -104.000 -188.000
Driftsresultat 84.000 63.000 90.000 76.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -16.000 -16.000 -18.000 -19.000
Finans -14.000 -16.000 -16.000 -18.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 70.000 47.000 74.000 58.000 -271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 110.000 87.000 47.000 17.000
Sum omløpsmidler 137.000 110.000 87.000 47.000 17.000
Sum eiendeler 707.000 680.000 657.000 617.000 587.000
Sum opptjent egenkapital -347.000 -417.000 -464.000 -538.000 -595.000
Sum egenkapital -247.000 -317.000 -364.000 -438.000 -495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 608.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 380.000 413.000 444.000 474.000
Leverandørgjeld 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 608.000 611.000 609.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 617.000 608.000 611.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 680.000 657.000 617.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -471.000 -507.000 -521.000 -564.000 -592.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0
Soliditet -34.9 -46.6 -55.4 -84.2
Resultatgrad 45.2 35.2 48.9 42.2 -33.3
Rentedekningsgrad 6.0 3.9 5.6 4.2 -2.5
Gjeldsgrad -3.9 -3.1 -2.8 -2.4 -2.2
Total kapitalrentabilitet 11.9 9.3 13.7 12.3
Signatur
24.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex