Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Kultureiendom As
Juridisk navn:  Haugesund Kultureiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52743371
Postboks 145 Festiviteten Knut Knutsen Oas Gate 4 Fax: 52743371
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 932919230
Aksjekapital: 206.400 NOK
Etableringsdato: 6/11/1923
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.89%
Resultat  
  
-27.93%
Egenkapital  
  
2.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.926.000 5.704.000 3.883.000 3.823.000 4.532.000
Resultat: 1.342.000 1.862.000 -218.000 -291.000 -563.000
Egenkapital: 48.573.000 47.232.000 45.370.000 45.588.000 45.879.000
Regnskap for  Haugesund Kultureiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.926.000 5.704.000 3.883.000 3.823.000 4.532.000
Driftskostnader -3.762.000 -2.845.000 -2.874.000 -2.838.000 -3.771.000
Driftsresultat 2.164.000 2.859.000 1.009.000 985.000 761.000
Finansinntekter 5.000 19.000 12.000 8.000 9.000
Finanskostnader -828.000 -1.016.000 -1.239.000 -1.283.000 -1.334.000
Finans -823.000 -997.000 -1.227.000 -1.275.000 -1.325.000
Resultat før skatt 1.342.000 1.862.000 -218.000 -291.000 -563.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.342.000 1.862.000 -218.000 -291.000 -563.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.091.000 81.504.000 81.500.000 89.477.000 90.443.000
Sum omløpsmidler 4.444.000 4.174.000 2.450.000 2.752.000 3.132.000
Sum eiendeler 88.535.000 85.678.000 83.950.000 92.229.000 93.575.000
Sum opptjent egenkapital 23.807.000 22.466.000 20.604.000 20.822.000 21.113.000
Sum egenkapital 48.573.000 47.232.000 45.370.000 45.588.000 45.879.000
Sum langsiktig gjeld 38.603.000 37.666.000 38.283.000 46.431.000 47.030.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 780.000 296.000 210.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 88.536.000 85.678.000 83.949.000 92.229.000 93.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.926.000 5.704.000 3.883.000 3.823.000 4.532.000
Driftsinntekter 5.926.000 5.704.000 3.883.000 3.823.000 4.532.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -80.000 -74.000 -68.000 -68.000 -80.000
Avskrivning -1.754.000 -1.123.000 -1.118.000 -1.141.000 -1.196.000
Nedskrivning 0 0 -500.000
Andre driftskostnader -1.928.000 -1.648.000 -1.688.000 -1.629.000 -1.995.000
Driftskostnader -3.762.000 -2.845.000 -2.874.000 -2.838.000 -3.771.000
Driftsresultat 2.164.000 2.859.000 1.009.000 985.000 761.000
Finansinntekter 5.000 19.000 12.000 8.000 9.000
Finanskostnader -828.000 -1.016.000 -1.239.000 -1.283.000 -1.334.000
Finans -823.000 -997.000 -1.227.000 -1.275.000 -1.325.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.342.000 1.862.000 -218.000 -291.000 -563.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 83.563.000 80.905.000 80.834.000 88.738.000 89.622.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 528.000 599.000 665.000 739.000 822.000
Sum varige driftsmidler 84.091.000 81.504.000 81.500.000 89.477.000 90.443.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.091.000 81.504.000 81.500.000 89.477.000 90.443.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 63.000 1.081.000 226.000 369.000 373.000
Andre fordringer 17.000 5.000 15.000 62.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.364.000 3.088.000 2.209.000 2.321.000 2.760.000
Sum omløpsmidler 4.444.000 4.174.000 2.450.000 2.752.000 3.132.000
Sum eiendeler 88.535.000 85.678.000 83.950.000 92.229.000 93.575.000
Sum opptjent egenkapital 23.807.000 22.466.000 20.604.000 20.822.000 21.113.000
Sum egenkapital 48.573.000 47.232.000 45.370.000 45.588.000 45.879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.603.000 37.666.000 38.283.000 46.431.000 47.030.000
Leverandørgjeld 1.084.000 433.000 153.000 192.000 459.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 -13.000 144.000 18.000 207.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 360.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 780.000 296.000 210.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 88.536.000 85.678.000 83.949.000 92.229.000 93.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.084.000 3.394.000 2.154.000 2.542.000 2.466.000
Likviditetsgrad 1 3.3 5.4 8.3 13.1 4.7
Likviditetsgrad 2 3.3 5.4 8.3 13.1 4.7
Soliditet 54.9 55.1 5 49.4 4
Resultatgrad 36.5 50.1 2 25.8 16.8
Rentedekningsgrad 2.6 2.8 0.8 0.8 0.6
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1 1
Total kapitalrentabilitet 2.4 3.4 1.2 1.1 0.8
Signatur
30.03.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex