Haugesund City As
Juridisk navn:  Haugesund City As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52842500
Helganesvegen 24 Skåregata 135 Fax: 52842650
4262 Avaldsnes 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 844389132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.95%
Resultat  
  
-14.99%
Egenkapital  
  
-43.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000 30.225.000
Resultat: -5.991.000 -5.210.000 416.000 -2.794.000 -1.269.000
Egenkapital: 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000 1.759.000
Regnskap for  Haugesund City As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000 30.225.000
Driftskostnader -33.602.000 -40.267.000 -45.139.000 -38.135.000 -31.605.000
Driftsresultat -5.900.000 -5.225.000 429.000 -2.813.000 -1.380.000
Finansinntekter 38.000 51.000 42.000 193.000 403.000
Finanskostnader -129.000 -36.000 -56.000 -173.000 -291.000
Finans -91.000 15.000 -14.000 20.000 112.000
Resultat før skatt -5.991.000 -5.210.000 416.000 -2.794.000 -1.269.000
Skattekostnad 1.315.000 1.141.000 40.000 688.000 256.000
Årsresultat -4.675.000 -4.069.000 456.000 -2.107.000 -1.013.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.978.000 2.246.000 2.028.000 2.547.000 2.194.000
Sum omløpsmidler 8.922.000 8.938.000 13.441.000 18.388.000 17.025.000
Sum eiendeler 10.900.000 11.184.000 15.469.000 20.935.000 19.219.000
Sum opptjent egenkapital -4.675.000 0 456.000 -2.107.000 0
Sum egenkapital 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000 1.759.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.943.000 5.962.000 8.637.000 16.782.000 17.460.000
Sum gjeld og egenkapital 10.900.000 11.183.000 15.469.000 20.934.000 19.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.596.000 34.169.000 44.184.000 35.223.000 30.225.000
Andre inntekter 104.000 872.000 1.385.000 98.000 0
Driftsinntekter 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000 30.225.000
Varekostnad -4.508.000 -5.666.000 -6.455.000 -14.000 -3.000
Lønninger -12.633.000 -16.951.000 -20.264.000 -18.569.000 -16.611.000
Avskrivning -268.000 -282.000 -273.000 -445.000 -572.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -69.000
Andre driftskostnader -16.193.000 -17.368.000 -18.147.000 -14.927.000 -11.147.000
Driftskostnader -33.602.000 -40.267.000 -45.139.000 -38.135.000 -31.605.000
Driftsresultat -5.900.000 -5.225.000 429.000 -2.813.000 -1.380.000
Finansinntekter 38.000 51.000 42.000 193.000 403.000
Finanskostnader -129.000 -36.000 -56.000 -173.000 -291.000
Finans -91.000 15.000 -14.000 20.000 112.000
Konsernbidrag -2.410.000 -2.459.000 0 2.107.000 4.231.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.218.000
Årsresultat -4.675.000 -4.069.000 456.000 -2.107.000 -1.013.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.834.000 1.199.000 751.000 1.413.000 726.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 143.000 1.047.000 1.277.000 1.133.000 1.469.000
Sum varige driftsmidler 143.000 1.047.000 1.277.000 1.133.000 1.469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.978.000 2.246.000 2.028.000 2.547.000 2.194.000
Varebeholdning 278.000 421.000 388.000 333.000 329.000
Kundefordringer 2.267.000 2.554.000 4.666.000 1.352.000 1.395.000
Andre fordringer 5.629.000 3.397.000 3.305.000 1.509.000 917.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 748.000 2.565.000 5.080.000 3.829.000 2.465.000
Sum omløpsmidler 8.922.000 8.938.000 13.441.000 18.388.000 17.025.000
Sum eiendeler 10.900.000 11.184.000 15.469.000 20.935.000 19.219.000
Sum opptjent egenkapital -4.675.000 0 456.000 -2.107.000 0
Sum egenkapital 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000 1.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.987.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.935.000 2.218.000 1.357.000 6.536.000 1.648.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 829.000 1.043.000 1.801.000 1.167.000 1.629.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.218.000
Annen kortsiktig gjeld 3.192.000 2.701.000 5.479.000 3.100.000 5.667.000
Sum kortsiktig gjeld 7.943.000 5.962.000 8.637.000 16.782.000 17.460.000
Sum gjeld og egenkapital 10.900.000 11.183.000 15.469.000 20.934.000 19.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 979.000 2.976.000 4.804.000 1.606.000 -435.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.6 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.5 1.1 1.0
Soliditet 27.1 46.7 44.2 19.8 9.2
Resultatgrad -21.3 -14.9 0.9 -4.6
Rentedekningsgrad -45.7 -145.1 7.7 -16.3 -3.4
Gjeldsgrad 2.7 1.1 1.3 4 9.9
Total kapitalrentabilitet -53.8 -46.3 3 -12.5 -5.1
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex