Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund City As
Juridisk navn:  Haugesund City As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52842500
Karmsundgata 178 Karmsundgata 178 Fax: 52842650
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 844389132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.06%
Resultat  
  
-1.64%
Egenkapital  
  
-65.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 259.000 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000
Resultat: -6.089.000 -5.991.000 -5.210.000 416.000 -2.794.000
Egenkapital: 1.034.000 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000
Regnskap for  Haugesund City As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 259.000 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000
Driftskostnader -6.236.000 -33.602.000 -40.267.000 -45.139.000 -38.135.000
Driftsresultat -5.977.000 -5.900.000 -5.225.000 429.000 -2.813.000
Finansinntekter 9.000 38.000 51.000 42.000 193.000
Finanskostnader -121.000 -129.000 -36.000 -56.000 -173.000
Finans -112.000 -91.000 15.000 -14.000 20.000
Resultat før skatt -6.089.000 -5.991.000 -5.210.000 416.000 -2.794.000
Skattekostnad 1.337.000 1.315.000 1.141.000 40.000 688.000
Årsresultat -4.752.000 -4.675.000 -4.069.000 456.000 -2.107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.653.000 1.978.000 2.246.000 2.028.000 2.547.000
Sum omløpsmidler 4.090.000 8.922.000 8.938.000 13.441.000 18.388.000
Sum eiendeler 6.743.000 10.900.000 11.184.000 15.469.000 20.935.000
Sum opptjent egenkapital -4.752.000 -4.675.000 0 456.000 -2.107.000
Sum egenkapital 1.034.000 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000
Sum langsiktig gjeld 3.745.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 7.943.000 5.962.000 8.637.000 16.782.000
Sum gjeld og egenkapital 6.743.000 10.900.000 11.183.000 15.469.000 20.934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -171.000 27.596.000 34.169.000 44.184.000 35.223.000
Andre inntekter 430.000 104.000 872.000 1.385.000 98.000
Driftsinntekter 259.000 27.700.000 35.041.000 45.569.000 35.321.000
Varekostnad -12.000 -4.508.000 -5.666.000 -6.455.000 -14.000
Lønninger 99.000 -12.633.000 -16.951.000 -20.264.000 -18.569.000
Avskrivning -268.000 -282.000 -273.000 -445.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.323.000 -16.193.000 -17.368.000 -18.147.000 -14.927.000
Driftskostnader -6.236.000 -33.602.000 -40.267.000 -45.139.000 -38.135.000
Driftsresultat -5.977.000 -5.900.000 -5.225.000 429.000 -2.813.000
Finansinntekter 9.000 38.000 51.000 42.000 193.000
Finanskostnader -121.000 -129.000 -36.000 -56.000 -173.000
Finans -112.000 -91.000 15.000 -14.000 20.000
Konsernbidrag -2.830.000 -2.410.000 -2.459.000 0 2.107.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.752.000 -4.675.000 -4.069.000 456.000 -2.107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.373.000 1.834.000 1.199.000 751.000 1.413.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 143.000 1.047.000 1.277.000 1.133.000
Sum varige driftsmidler 143.000 1.047.000 1.277.000 1.133.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.653.000 1.978.000 2.246.000 2.028.000 2.547.000
Varebeholdning 278.000 421.000 388.000 333.000
Kundefordringer 191.000 2.267.000 2.554.000 4.666.000 1.352.000
Andre fordringer 3.871.000 5.629.000 3.397.000 3.305.000 1.509.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 748.000 2.565.000 5.080.000 3.829.000
Sum omløpsmidler 4.090.000 8.922.000 8.938.000 13.441.000 18.388.000
Sum eiendeler 6.743.000 10.900.000 11.184.000 15.469.000 20.935.000
Sum opptjent egenkapital -4.752.000 -4.675.000 0 456.000 -2.107.000
Sum egenkapital 1.034.000 2.957.000 5.221.000 6.832.000 4.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.987.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.745.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.625.000 1.935.000 2.218.000 1.357.000 6.536.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 829.000 1.043.000 1.801.000 1.167.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 338.000 3.192.000 2.701.000 5.479.000 3.100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 7.943.000 5.962.000 8.637.000 16.782.000
Sum gjeld og egenkapital 6.743.000 10.900.000 11.183.000 15.469.000 20.934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.126.000 979.000 2.976.000 4.804.000 1.606.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.1 1.5 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.1 1.4 1.5 1.1
Soliditet 15.3 27.1 46.7 44.2 19.8
Resultatgrad -2.307.7 -21.3 -14.9 0.9
Rentedekningsgrad -49.4 -45.7 -145.1 7.7 -16.3
Gjeldsgrad 5.5 2.7 1.1 1.3 4
Total kapitalrentabilitet -88.5 -53.8 -46.3 3 -12.5
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex