Haugen AS
Juridisk navn:  Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75549200
Postboks 463 Storgata 19 Fax: 75549201
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 912475115
Aksjekapital: 1.072.305 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/28/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-94.03%
Egenkapital  
  
-27.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 145.000 0 95.000 149.000 23.000
Resultat: 1.057.000 17.720.000 1.242.000 -1.030.000 -2.135.000
Egenkapital: 23.067.000 32.010.000 14.290.000 13.047.000 14.077.000
Regnskap for  Haugen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 145.000 95.000 149.000 23.000
Driftskostnader -4.652.000 -4.225.000 -3.602.000 -4.184.000 -3.503.000
Driftsresultat -4.507.000 -4.225.000 -3.506.000 -4.035.000 -3.479.000
Finansinntekter 6.189.000 23.451.000 6.277.000 4.264.000 4.110.000
Finanskostnader -625.000 -1.507.000 -1.528.000 -1.258.000 -2.766.000
Finans 5.564.000 21.944.000 4.749.000 3.006.000 1.344.000
Resultat før skatt 1.057.000 17.720.000 1.242.000 -1.030.000 -2.135.000
Skattekostnad 0 0 26.000
Årsresultat 1.057.000 17.720.000 1.242.000 -1.030.000 -2.108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.922.000 44.880.000 49.010.000 45.005.000 45.128.000
Sum omløpsmidler 11.592.000 15.093.000 12.473.000 9.677.000 9.317.000
Sum eiendeler 56.514.000 59.973.000 61.483.000 54.682.000 54.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.057.000 4.339.000 -13.381.000 -14.623.000 -13.594.000
Sum egenkapital 23.067.000 32.010.000 14.290.000 13.047.000 14.077.000
Sum langsiktig gjeld 15.071.000 13.903.000 33.756.000 34.489.000 35.882.000
Sum kortsiktig gjeld 18.375.000 14.060.000 13.437.000 7.146.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 56.513.000 59.973.000 61.483.000 54.683.000 54.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 95.000 109.000 0
Andre inntekter 42.000 0 40.000 23.000
Driftsinntekter 145.000 95.000 149.000 23.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.220.000 -1.934.000 -1.840.000 -2.504.000 -2.424.000
Avskrivning -268.000 -166.000 -111.000 -97.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.164.000 -2.125.000 -1.651.000 -1.583.000 -1.024.000
Driftskostnader -4.652.000 -4.225.000 -3.602.000 -4.184.000 -3.503.000
Driftsresultat -4.507.000 -4.225.000 -3.506.000 -4.035.000 -3.479.000
Finansinntekter 6.189.000 23.451.000 6.277.000 4.264.000 4.110.000
Finanskostnader -625.000 -1.507.000 -1.528.000 -1.258.000 -2.766.000
Finans 5.564.000 21.944.000 4.749.000 3.006.000 1.344.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.057.000 17.720.000 1.242.000 -1.030.000 -2.108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 949.000 1.597.000 1.113.000 773.000 870.000
Sum varige driftsmidler 1.226.000 1.874.000 1.390.000 1.050.000 1.147.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.695.000 43.006.000 47.620.000 43.954.000 43.981.000
Sum anleggsmidler 44.922.000 44.880.000 49.010.000 45.005.000 45.128.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 124.000 119.000 69.000 144.000 0
Andre fordringer 9.793.000 8.774.000 12.236.000 9.333.000 9.132.000
Sum investeringer 50.000 0 0 0
Kasse, bank 1.626.000 6.199.000 167.000 200.000 185.000
Sum omløpsmidler 11.592.000 15.093.000 12.473.000 9.677.000 9.317.000
Sum eiendeler 56.514.000 59.973.000 61.483.000 54.682.000 54.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.057.000 4.339.000 -13.381.000 -14.623.000 -13.594.000
Sum egenkapital 23.067.000 32.010.000 14.290.000 13.047.000 14.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.241.000 13.270.000 1.527.000 5.772.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 15.071.000 13.903.000 33.756.000 34.489.000 35.882.000
Leverandørgjeld 172.000 141.000 391.000 218.000 444.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.253.000 84.000 83.000 134.000 116.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.709.000 564.000 11.435.000 1.022.000 2.550.000
Sum kortsiktig gjeld 18.375.000 14.060.000 13.437.000 7.146.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 56.513.000 59.973.000 61.483.000 54.683.000 54.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.783.000 1.033.000 -964.000 2.531.000 4.832.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 0.9 1.4 2.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 0.9 1.4 2.1
Soliditet 40.8 53.4 23.2 23.9 25.9
Resultatgrad -3.108.3 -3690.5 -2708.1 -15126.1
Rentedekningsgrad -7.2 -2.8 -2.3 -3.2 -1.3
Gjeldsgrad 1.4 0.9 3.3 3.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.0 32.1 4.5 0.4 1.2
Signatur
02.09.2021
SIGNATUR
HAUGEN ROSTRUP JAN PETER
Prokurister
02.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex