Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harstad Kulturhus AS
Juridisk navn:  Harstad Kulturhus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77028100
Havnegata 3 Havnegata 3 Fax: 77062002
9404 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 965864792
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 7/31/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.83%
Resultat  
  
109.08%
Egenkapital  
  
46.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.808.000 19.856.000 25.236.000 25.704.000 25.373.000
Resultat: 2.210.000 1.057.000 -1.618.000 -330.000 -18.000
Egenkapital: 6.938.000 4.728.000 3.671.000 5.289.000 5.619.000
Regnskap for  Harstad Kulturhus AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.808.000 19.856.000 25.236.000 25.704.000 25.373.000
Driftskostnader -19.600.000 -18.800.000 -26.850.000 -26.035.000 -25.385.000
Driftsresultat 2.207.000 1.056.000 -1.613.000 -331.000 -12.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -2.000 -9.000
Finans 3.000 1.000 -4.000 1.000 -6.000
Resultat før skatt 2.210.000 1.057.000 -1.618.000 -330.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.210.000 1.057.000 -1.618.000 -330.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.969.000 2.661.000 3.808.000 4.022.000 4.085.000
Sum omløpsmidler 12.247.000 8.231.000 6.533.000 8.923.000 6.947.000
Sum eiendeler 14.216.000 10.892.000 10.341.000 12.945.000 11.032.000
Sum opptjent egenkapital 5.638.000 3.428.000 2.371.000 3.989.000 4.319.000
Sum egenkapital 6.938.000 4.728.000 3.671.000 5.289.000 5.619.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 7.278.000 6.164.000 6.670.000 7.656.000 5.396.000
Sum gjeld og egenkapital 14.216.000 10.892.000 10.341.000 12.945.000 11.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.776.000 7.564.000 17.698.000 25.704.000 18.327.000
Andre inntekter 11.032.000 12.293.000 7.539.000 0 7.046.000
Driftsinntekter 21.808.000 19.856.000 25.236.000 25.704.000 25.373.000
Varekostnad -3.881.000 -3.861.000 -8.299.000 -8.570.000 -8.602.000
Lønninger -8.766.000 -7.021.000 -10.543.000 -10.182.000 -9.959.000
Avskrivning -912.000 -1.085.000 -1.020.000 -1.031.000 -940.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.041.000 -6.833.000 -6.988.000 -6.252.000 -5.884.000
Driftskostnader -19.600.000 -18.800.000 -26.850.000 -26.035.000 -25.385.000
Driftsresultat 2.207.000 1.056.000 -1.613.000 -331.000 -12.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -2.000 -9.000
Finans 3.000 1.000 -4.000 1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.210.000 1.057.000 -1.618.000 -330.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.900.000 2.530.000 3.615.000 3.766.000 4.079.000
Sum varige driftsmidler 1.900.000 2.530.000 3.615.000 3.766.000 4.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 131.000 194.000 256.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.969.000 2.661.000 3.808.000 4.022.000 4.085.000
Varebeholdning 196.000 167.000 218.000 248.000 173.000
Kundefordringer 1.007.000 830.000 1.835.000 2.096.000 1.855.000
Andre fordringer 1.309.000 1.836.000 312.000 462.000 460.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.736.000 5.398.000 4.168.000 6.116.000 4.459.000
Sum omløpsmidler 12.247.000 8.231.000 6.533.000 8.923.000 6.947.000
Sum eiendeler 14.216.000 10.892.000 10.341.000 12.945.000 11.032.000
Sum opptjent egenkapital 5.638.000 3.428.000 2.371.000 3.989.000 4.319.000
Sum egenkapital 6.938.000 4.728.000 3.671.000 5.289.000 5.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000
Leverandørgjeld 3.412.000 2.160.000 3.936.000 4.616.000 3.108.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 549.000 405.000 536.000 686.000 497.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.317.000 3.598.000 2.198.000 2.354.000 1.790.000
Sum kortsiktig gjeld 7.278.000 6.164.000 6.670.000 7.656.000 5.396.000
Sum gjeld og egenkapital 14.216.000 10.892.000 10.341.000 12.945.000 11.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.969.000 2.067.000 -137.000 1.267.000 1.551.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 0.9 1.1 1.3
Soliditet 48.8 43.4 35.5 40.9 50.9
Resultatgrad 10.1 5.3 -6.4 -1.3
Rentedekningsgrad 2.207.0 -201.6 -165.5 -1.3
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.8 1.4 1
Total kapitalrentabilitet 15.6 9.7 -15.6 -2.5 -0.1
Signatur
25.07.2022
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex