Harry Storaunet
Juridisk navn:  Harry Storaunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74339815
Skjeldbreiveien 903 Skjeldbreiveien 903 Fax:
7882 Nordli 7882 Nordli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Lierne
Org.nr: 832186112
Aksjekapital: 657 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.54%
Resultat  
  
-30.56%
Egenkapital  
  
-20.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 579.000 738.000 434.000 437.000 497.000
Resultat: 334.000 481.000 222.000 208.000 269.000
Egenkapital: 283.000 358.000 404.000 325.000 437.000
Regnskap for  Harry Storaunet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 579.000 738.000 434.000 437.000 497.000
Driftskostnader -245.000 -257.000 -212.000 -228.000 -227.000
Driftsresultat 334.000 481.000 221.000 208.000 269.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 334.000 481.000 222.000 208.000 269.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 481.000 222.000 208.000 269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 184.000 241.000 252.000 263.000
Sum omløpsmidler 139.000 210.000 197.000 99.000 202.000
Sum eiendeler 317.000 394.000 438.000 351.000 465.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 358.000 404.000 325.000 437.000
Sum egenkapital 283.000 358.000 404.000 325.000 437.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 36.000 34.000 26.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 394.000 438.000 351.000 465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 287.000 303.000 281.000 256.000 311.000
Andre inntekter 292.000 434.000 153.000 181.000 185.000
Driftsinntekter 579.000 738.000 434.000 437.000 497.000
Varekostnad -16.000 -14.000 -12.000 -12.000 -23.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -22.000 -10.000 -11.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -221.000 -190.000 -205.000 -192.000
Driftskostnader -245.000 -257.000 -212.000 -228.000 -227.000
Driftsresultat 334.000 481.000 221.000 208.000 269.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 481.000 222.000 208.000 269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 178.000 184.000 241.000 252.000 263.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 178.000 184.000 241.000 252.000 263.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.000 184.000 241.000 252.000 263.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 119.000 103.000 82.000 75.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 91.000 94.000 17.000 126.000
Sum omløpsmidler 139.000 210.000 197.000 99.000 202.000
Sum eiendeler 317.000 394.000 438.000 351.000 465.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 358.000 404.000 325.000 437.000
Sum egenkapital 283.000 358.000 404.000 325.000 437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 2.000 4.000 1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 34.000 31.000 25.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 36.000 34.000 26.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 394.000 438.000 351.000 465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 174.000 163.000 73.000 174.000
Likviditetsgrad 1 4.2 5.8 5.8 3.8 7.2
Likviditetsgrad 2 4.2 5.8 5.8 3.8 7.2
Soliditet 89.6 90.9 92.2 92.6 9
Resultatgrad 57.7 65.2 50.9 47.6 54.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 105.7 122.1 50.5 59.3 57.8
Signatur
23.06.2017
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex